wtorek, 15 maja 2018

#107 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (Spis treści)


W praktycznie każdy wtorek publikowałam tutaj odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Dzisiaj ostatni post z tej serii - Spis treści i notka od tłumacza ;).
Co dalej?
Przez ostatnie 2 lata (pierwszy post z tej serii ukazał się 2.02.2016) publikowałam tutaj odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego. Tłumaczyłam te teksty z języka angielskiego i wiem, że nie zawsze były idealnie przetłumaczone. Jednak chciałam stworzyć bazę dla każdego, kto szuka jakiś informacji odnośnie tego Ruchu. 
Chciałam stworzyć małe kompendium wiedzy, którego mi brakowało kiedy chciałam zagłębić się w Szensztacie, a nie miałam szansy spotkać się z nikim związanym z Ruchem. Istnieje mnóstwo materiałów w języku angielskim i niemieckim, które pomagają zaznajomić się z Charyzmatem o. Kentenicha i Ruchu. 
Mam nadzieję, że dzięki tej serii ktoś skorzystał i mógł lepiej zrozumieć Szensztat, jego Drogę i Umiłowanie Maryi.

Pozdrawiam Was serdecznie. Szukam pomysłu na nową serię ;)
Ula

SPIS TREŚCI:

         ROZDZIAŁ I - OGÓLNIE O SZENSZTACIE
 1. Czym jest Szensztat
 2. Czym jest Ruch
 3. Gdzie znajduje się Szensztat w odniesieniu do innych Ruchów
 4. Co znaczy Szensztacki Ruch Apostolski
 5. Co oznacza słowo "Szensztat"
 6. Jaka jest data założenia Ruchu Szensztackiego
 7. Kto jest założycielem Ruchu
 8. Dlaczego o. Kentenich jest tak ważną postacią dla Ruchu Szensztackiego
 9. Czym są "trzy punkty kontaktowe"
 10. Czym jest Sanktuarium Szensztackie
 11. Jakie są trzy łaski płynące z Sanktuarium
 12. Jak brzmi pełny tytuł Maryi z Szensztat
 13. Skąd pochodzi nazwa "Matka Boża Trzykroć Przedziwna"
 14. Co oznacza tytuł "Matka Boża Trzykroć Przedziwna"
 15. Skąd pochodzi obraz MTA w Sanktuarium
 16. Dlaczego Szensztat jest tak Maryjny
 17. Jakie są dogmatyczne podstawy Szensztackiej przynależności (poświęcenia) do Maryi
 18. Czym są "cztery kamienie milowe"
 19. Dlaczego Ruch Szensztacki określany jest mianem ruchu świeckiego

  ROZDZIAŁ II - PRZESŁANIE I MISJA SZENSZTATU
 20. Jak brzmi przesłanie Szensztatu
 21. Jak brzmi przesłanie przymierza miłości
 22. Czym jest "organizm więzi"
 23. Czym jest praktyczna wiara w Opatrzność Bożą
 24. Czym jest "znak czasów"
 25. Czym jest głos duszy
 26. Czym jest głos porządku bytów
 27. Czym jest przesłanie bycia świadomym misji
 28. Jakie są trzy założenia misji Szensztatu
 29. Jaki jest pierwszy cel misji Szensztackiej
 30. Kim jest "nowy człowiek" lub "nowa osoba"
 31. Czym jest "nowa wspólnota"
 32. Jaki jest uniwersalny charakter apostolatu nowego człowieka
 33. W jaki sposób "nowy człowiek w nowej wspólnocie" łączy się z Szensztackim akcentem na świętość
 34. Czy któryś z członków Szensztatu jest błogosławiony
 35. Co znaczy "zbawcza misja świata zachodniego"
 36. Czym jest Światowa Konfederacja Apostolatu
 37. Kim jest św. Wincenty Pallotti
 38. Czy o. Kentenich był Pallotynem
 39. Czym jest Miejsce Łaski
 40. Dlaczego Bóg wykorzystuje Miejsce Łaski
 41. Czy Szensztat jest Miejscem Łaski
 42. Jakich kryteriów użył o. Kentenich w celu sprawdzenia, że Sanktuarium było Miejscem Łaski
 43. Czy Kościół zatwierdził kiedykolwiek Sanktuarium
 44. Czym jest powiedzenie "w cieniu Sanktuarium"

  ROZDZIAŁ III - O SANKTUARIUM
 45. Czy Szensztat zaczął się od objawień
 46. Czy można oczekiwać fizycznego cudu w Sanktuarium
 47. Jakie wskazówki pomogły o. Kentenichowi w rozeznaniu powstania Sanktuarium Szensztackiego
 48. Jaki jest związek pomiędzy Sanktuarium a Aktami Założycielskimi
 49. Jaki jest związek między sanktuarium a Przymierzem Miłości
 50. Jakie są trzy łaski pielgrzymkowe
 51. Czym jest łaska zadomowienia
 52. Czym jest łaska wewnętrznej przemiany
 53. Czym jest łaska owocności i gorliwości apostolskiej
 54. Jakie są główne symbole Maryjne w Sanktuarium
 55. Jakie są główne elementy ołtarza w Sanktuarium
 56. Jacy Święci są przedstawieni w Sanktuarium
 57. Jakie znaczące symbole Trójcy Świętej znajdują się w Sanktuarium
 58. Co znaczy "Servus Mariae nunquam peribit"
 59. Jakie są formy Szensztackiego Sanktuarium
 60. Czym są Sanktuaria filialne
 61. Kto zezwala na budowę sanktuariów filialnych
 62. Czym jest domowe sanktuarium
 63. Jak poświęcenie domowego sanktuarium różni się od błogosławieństwa domu
 64. Czym jest sanktuarium serca
 65. Czym są kapliczki przydrożne i "Sanktuaria MTA"
 66. Czym jest "Pielgrzymująca MTA" i inne sanktuaria pielgrzymkowe

  ROZDZIAŁ IV – O PRZYMIERZU MIŁOŚCI
 67. Czym jest Przymierze Miłości
 68. Dlaczego akt poświęcenia w Szensztacie nazywany jest "Przymierzem Miłości"
 69. W jaki sposób Przymierze Miłości wiąże się z życiem Szensztackim
 70. Czym jest Akt Założycielski
 71. Jakie są główne ustępy w I Akcie Założycielskim
 72. Czym jest "Sześć obietnic i Sześć wymagań"
 73. Co znaczy "Nic bez Ciebie MTA, nic bez nas"
 74. Czym jest "Kapitał Łask"
 75. Jakie są cztery wymiary Przymierza miłości
 76. Czym jest "Pełnomocnictwo in Blanco"
 77. Czym jest “Inscriptio"
 78. Czym jest akt Józefa Englinga
 79. Jaki jest teologiczny kontekst Przymierza Miłości z dnia 18 października 1914 roku

  ROZDZIAŁ V - O DUCHOWOŚCI SZENSZTATU
 80. Jak można scharakteryzować duchowość Szensztacką
 81. W jaki sposób duchowość Szensztacka jest Maryjna
 82. W jaki sposób Szensztat jest "współczesną" duchowością
 83. W jaki sposób duchowość Szensztacka jest "organiczna"
 84. W jaki sposób duchowość Szensztacka jest "konkretna"
 85. Czym jest "trójwymiarowa" duchowość Szensztatu
 86. Czym jest "duchowość przymierza"
 87. Czym jest  "pobożność narzędzia" lub duch "narzędzia"
 88. Czym jest "świętość dnia codziennego"
 89. Jaką rolę odgrywa "postawa dziecka" w duchowości Szensztackiej
 90. Jak się modli Szensztat
 91. Jakie są popularne modlitwy szensztackie
 92. Czym jest Szensztacka "metoda medytacji"

  ROZDZIAŁ VI – O SZENSZTACKIEJ PEDAGOGICE
 93. Czym jest pedagogika i dlaczego jest tak istotna
 94. Jak można scharakteryzować Szensztacką pedagogikę
 95. Jakie jest źródło rozwoju Szensztackiej pedagogiki
 96. Na jaki obraz człowieka i wychowawcy jest ona zbudowana
 97. Jakie są dwa fundamenty Szensztackiej Pedagogiki
 98. Jakie zasady kierują szensztacką pedagogiką
 99. Jakie pięć "gwiazd przewodnich" występujących w pedagogice
 100. Czym jest "pedagogika więzi"
 101. Jakie przeciwności stoją na drodze pedagogice więzi
 102. Jaką rolę pełni "organizm więzi"
 103. Czym jest myślenie mechanistyczne
 104. Czym jest "myślenie organiczne"
 105. Czym jest "pedagogika Ruchu"
 106. Jak można zaobserwować "ruch" i życie
 107. Czym są "prawa organicznego wzrostu"
 108. Czym jest "prawo twórczych napięć"
 109. Czym jest "prawo otwartych drzwi"
 110. Czym jest "prawo twórczych wyników"
 111. Czym jest "prawo przeciwstawieństw"
 112. Czym jest "pedagogika przymierza"
 113. Jak Przymierze Miłości wiąże się z pedagogiką przymierzą
 114. W jakim stopniu pedagogika przymierza jest osobista
 115. Dlaczego wychowanie Maryjne jest tak istotne
 116. Jaki jest cel Maryjnego wychowania
 117. Czym jest "pedagogika zaufania"
 118. Czy są jakieś metody typowe dla pedagogiki zaufania
 119. Czy można mówić o "pedagogice wolności"
 120. Czym jest "edukacja poprzez postawę"
 121. Czym jest "pedagogika ideału"
 122. Czym jest "prawo przypadków wzorcowych"
 123. Czym jest "ideał osobisty"
 124. Jak mogę znaleźć swój ideał osobisty
 125. Jakie są możliwe formy ideału osobistego
 126. W jaki sposób żyje się Ideałem Osobistym
 127. Czym jest "ideał wspólnotowy"
 128. Dlaczego Szensztat przykłada  taką wagę do samokształcenia
 129. Jakie są niektóre z praktycznych narzędzi pedagogicznych oferowanych przez Szensztat, aby pomóc w naszym samokształceniu
 130. Czym jest "rachunek szczegółowy"
 131. Czym jest "duchowy porządek dnia"
 132. Czym jest comiesięczne sprawozdanie
 133. Jaką rolę może odgrywać lectio divina
 134. Jakie inne praktyki i zwyczaje posiada Szensztat, które pomagają w promowaniu duchowości i osobistego wzrostu
 135. Jaki jest cel Szensztackiej pedagogiki
 136. Jak można promować kulturę chrześcijańską

  ROZDZIAŁ VII – O SZENSZTACKIEJ ORGANIZACJI I STRUKTURZE
 137. Jakie są podstawowe cechy struktury Szensztatu
 138. Jakie są podstawowe zasady struktury i organizacji Szensztatu
 139. Jakie zasady leżą u podstaw "ducha"
 140. Jakie zasady leżą u podstaw "stylu"
 141. Jak zorganizowany jest Szensztat
 142. Czym jest "Ruch Pielgrzymkowy"
 143. Czym jest "Liga Apostolska"
 144. Jakie formy członkostwa występują w Lidze
 145. Jak działa Liga
 146. Czym jest Szensztacka Młodzież Męska i Żeńska
 147. Czym jest "Związek Apostolski"
 148. Czego oczekuje się od członków Związku
 149. Czym są Szensztakie Instytuty Świeckie
 150. Jakie są główne cechy instytutów świeckich
 151. W jaki sposób Ruch Szensztacki jest koordynowany
 152. Czym jest Komisja Diecezjalna (Rada Diecezjalna)
 153. Jaka jest rola Dyrektora lub Koordynatora Diecezjalnego
 154. Kim jest Moderator
 155. Czym jest Komitet Centralny
 156. Kim jest Dyrektor Ruchu
 157. Czym jest Krajowe (lub Regionalne) Prezydium
 158. Czym jest Prezydium Generalne
 159. Czym jest Statut Generalny
 160. Jaka jest różnica między Rodziną Szensztacką, Ruchem Szensztackim a Dziełem Szensztackim
 161. Jak bardzo rozpowszechniony jest Szensztat

  ROZDZIAŁ VIII – O HISTORII SZENSZTATU
 162. Dlaczego historia jest tak ważna dla Szensztatu
 163. Co znaczy "Stary Szensztat"
 164. Kiedy zaczął się "Nowy Szensztat"
 165. Jaka jest prehistoria Ruchu Szensztackiego
 166. Czym jest "Akt Przedzałożycielski"
 167. Dlaczego Szensztat rozpoczął działalność jako część Sodalicji Mariańskiej
 168. Czym jest 18 października 1914 oraz dlaczego uważany jest jako "pierwszy kamień milowy"
 169. Czym jest "Paralela Schönstatt-Ingolstadt"
 170. Jakie były inne centralne wydarzenia ery założenia (1914-1919)
 171.  Co znaczy "Generacja Założycielska"
 172. Czym są "Czarne Krzyże"
 173. Kiedy Szensztat stał się Ruchem
 174. Kto był pierwszą kobietą, która dołączyła do Szensztatu
 175. Jakie były centralne wydarzenia w latach 1920 – 1934
 176. Jakie centralne wydarzenia ukształtowały lata od 1935 do 1939
 177. Jaki jest "Drugi Akt Założycielski"
 178. Jakie były centralne wydarzenia w latach 1940 do 1945
 179. Czym jest "20. Stycznia" i dlaczego jest on drugim kamieniem milowym w historii Szensztatu
 180. Czym jest"Mariengarten" lub "Ogród Maryi"
 181. Czym jest "Cud Świętej Nocy" (Cud Bożego Narodzenia)
 182. Czym jest "Gromniczna Wizja"
 183. Jakie były najważniejsze owoce okresu w Dachau
 184. Czym jest Trzeci Akt Założycielski
 185. Czym jest Himmelwärts (Ku niebu)
 186. Jakie były główne wydarzenia w latach 1945-1949
 187. Czym jest "31 maja" i dlaczego nazywany jest trzecim kamieniem milowym w historii Szensztatu
 188. Czym są " przyczyny wtórne"i dlaczego tak ważny jest 31. Maja
 189. Jakie były główne wydarzenia w latach 1949-1965
 190. Czym było "wygnanie" Ojca Kentenicha
 191. Jak rozwijał się Szensztat w czasie wygnania
 192. Czym jest "Krzyż Jedności"
 193. Jaki jest czwarty kamień milowy w historii Szensztatu
 194. Jakie obietnice złożył o. Kentenich wobec Kościoła
 195. Jakie są główne wydarzenia w okresie 1965 – 1968
 196. Kiedy zmarł o. Kentenich
 197. Jakie wydarzenia odznaczyły się w historii Szensztatu po śmierci o. Kentenicha
 198. Co znaczy "Kościół na “nowym brzegu"
 199. Czy Papież Jan Paweł II powiedział cokolwiek na temat Szensztatu
 200. Co mogę zrobić, aby pomóc w realizacji Szensztackiej misji
I to tyle.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz