wtorek, 21 czerwca 2016

#21 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (54 i 55)

Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Samej książki (jeszcze) nie posiadam, dlatego odpowiedzi opieram o wiadomości ze strony Schoenstatt Movement of San Antonio.

Dzisiejsze pytania to nr 54 i 55 z Rozdziału III - O Sanktuarium.

54. Jakie są główne symbole Maryjne w Sanktuarium?
Głównymi symbolami Maryjnymi w Sanktuarium są:
  • Obraz MTA – centralny wizerunek w Sanktuarium zaprezentowany przez generację założycielską w 1915)
  • Lekka rama – dekoracyjna rama ze słowami: “Servus Mariae nunquam peribit” (Sługa Maryi nigdy nie zginie), ręcznie wyrzeźbiona i zaprezentowana przez członka generacji założycielskiej Fritza Esser, krótko po I Wojnie Światowej. Obecna złota wersja została przedstawiona przez Panie Szensztackie w 1947
  • Korona – MTA została koronowana na Królową Szensztatu 10 grudnia 1939, jako apel, aby chroniła Ona Szensztat w czasie mrocznych dni Hitlerowskiej władzy w Niemczech. Korona była darem Pań Szensztackich, a o. Kentenich osobiście dokonał koronacji. Rodzina Szensztacka była przekonana, że MTA dotrzymała Swojej części umowy, chroniąc Sanktuarium i Szensztat przed poważnymi uszkodzeniami w czasie II Wojny Światowej.

Zdjęcie Obrazu MTA w Sanktuarium w Winowie
  
55. Jakie są główne elementy ołtarza w Sanktuarium?
Główne elementy odnoszące się do ołtarza:
  • Ołtarz - pierwszy ołtarz w sanktuarium było prosty i drewniany i był używany przez 20 lat. W 1934 roku został zastąpiony przez obecny barokowy ołtarz, aby uczcić 20-lecie Szensztatu. Jego projekt miał pokazać jedność pomiędzy Chrystusem (ołtarza\ i tabernakulum) a Maryją (obraz MTA);
  • Tabernakulum – obecny wygląd tabernakulum był darem Ligii Szensztackiej w 1948 roku. Metalowe drzwiczki zawierają scenę Zwiastowania (widoczną w czasie Wystawienia) oraz, gdy są zamknięte, przedstawiają krzyż wychodzący z lilii ze słowami "Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine" ([Chrystus] nam został dany, dla nas się narodził z Niepokalanej Dziewicy – św. Tomasz z Akwinu ).
  •  Lampa Ver Sacrum - lampka po prawej stronie ołtarza, przedstawiona przez Ver Sacrum (Święty czas wiosny) pokolenie młodych mężczyzn i seminarzystów w Sylwestra 1940, wyrażająca ich chęć by stać się nową wiosną w świecie, poświęconą Chrystusowi i Maryi (stąd też wygląd lampy: świat na patenie, zwieńczony „MTA” z literą T w kształcie krzyża w najwyższym punkcie);
  • Antepedium – ten dekoracyjny przód tkaniny ołtarza jest typową cechą Szensztackiego Sanktuarium. Często ma to wyszytą sentencję: „Nic bez Ciebie, MTA, nic bez nas” (patrz pytanie 73) lub „Cor unum in Patre” (Jedno serce w Ojcu).
Ołtarz Prasanktuarium w Schoenstatt


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz