wtorek, 5 kwietnia 2016

#10 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (20,21)

Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Samej książki (jeszcze) nie posiadam, dlatego odpowiedzi opieram o wiadomości ze strony Schoenstatt Movement of San Antonio.Dziś pytanie nr 20 i 21 - pierwsze pytania z Rozdziału II - Przesłanie i misja Szensztatu.20. Jak brzmi przesłanie Szensztatu?

Wiele miejsc pielgrzymkowych (np. Lourdes lub Fatima) wyróżnia się dzięki przekazywanym tam orędziom. Pomimo, iż w Szensztat nie miało miejsca żadne objawienie, ani też inne nietypowe zjawiska czy znaki zewnętrzne, o. Kentenich był przekonany, że właśnie przez Szensztat Bóg pragnie przekazać wyjątkowe przesłanie, na które składają się:
  • Przesłanie Przymierza Miłości,
  • Przesłanie praktycznej wiary w Opatrzność Bożą,
  •  Przesłanie świadomości misji.

Często określane jest one jako "potrójne przesłanie Szensztatu".


21. Jak brzmi przesłanie przymierza miłości?

Przesłaniem przymierza miłości jest sposób w jaki Bóg wyraża swoją miłość, w tych wyjątkowych relacjach, które odkrywają przed nami jego zbawczą moc. Relacje te nazywane są właśnie „przymierzami”, a ich zwieńczenie stanowi przymierze Boga z człowiekiem w Chrystusie. Ta rzeczywistość przymierza znalazła szczególne miejsce w Szensztacie pod postacią przymierza miłości z Maryją, zapewniający żarliwy sposób wyrazu, wsparcie i środki do kultywowania swojego przymierza miłości z Bogiem. Tym samym przymierze miłości łączy rzeczywistość ziemską z tą nadprzyrodzoną. Poprzez przenikanie wszystkich sfer życia, pomaga rozwijać wszystkie aspekty „organizmu więzi” (patrz pytanie 22), włączając w to nasze relacje z rodziną i przyjaciółmi, pracę i pasje, efekty naszej pracy, nasz dobytek, a także całe stworzenie. W ten oto sposób kształtuje prawdziwą duchowość przymierza.  Brak komentarzy:

Prześlij komentarz