wtorek, 15 marca 2016

#7 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (12, 13 i 14)

Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Samej książki (jeszcze) nie posiadam, dlatego odpowiedzi opieram o wiadomości ze strony Schoenstatt Movement of San Antonio.

Dziś pytanie nr 12, 13 i 14 Ponieważ odnoszą się one do tego skąd pochodzi i co oznacza tytuł Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.
12. Jak brzmi pełny tytuł Maryi z Szensztat?
Maryja, Matka Boża, jest czczona w Szensztat jako "Matka Boża Trzykroć Przedziwna i Zwycięska Królowa z Szensztat", co często skracane jest jako „Matka Boża Trzykroć Przedziwna” lub nawet „MTA”. Tytuł ten powstawał w trzech etapach:
1. Pokolenie założycieli nadało Maryi tytuł: Matka Boża Trzykroć Przedziwna z Szensztat w 1915 roku.
2. Wraz z uroczystą koronacją Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Prasanktuarium w 1939 tytuł został rozszerzony do Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Królowej z Szensztat.
3. W ostatnim roku życia o. Kentenich zauważył rosnące znaczenie dla uznania wielu zwycięstw dokonanych przez Maryję, zaliczając do tego rozwiązanie trudności z Kościołem w czasie swojego odłączenia od Dzieła. Stąd też dodanie „Zwycięskiej” do tytułu, które o. Kentenich uroczyście przedstawił MTA w specjalnym akcie 2 czerwca 1966 roku.


13. Skąd pochodzi nazwa “Matka Boża Trzykroć Przedziwna”?
Tytuł “Matka Boża Trzykroć Przedziwna” pochodzi od Jezuity o. Jakuba Rem (1546-1618). O. Rem współpracował z Sodalicja Mariańską w znanej szkole jezuickiej w Ingolstadt, w Niemczech, gdzie stworzył tzw. „Marian Colloquium” (Kolokwium Mariańskie) w 1595, aby inspirować najbardziej zmotywowanych studentów do najwyższych celów świętości. W 1604 miał objawienie, że ulubionym tytułem Maryi z Litanii Loretańskiej jest Mater admirabilis („Matka Przedziwna”). Zostało to potwierdzone wizją, którą miał podczas śpiewania litanii przez uczniów, w czasie której nakazał uczniom trzykrotnie odśpiewać ten tytuł. Wtedy to rozpoczęła się lokalna tradycja, aby wezwanie to powtarzać trzykrotnie podczas litanii, a sami studenci zaczęli określać Maryję mianem Mater ter admirabilis – Matką Bożą Trzykroć Przedziwną. 
W 1915 roku o. Kentenich natrafił na książkę o. Franza Hattlera o o. Rem i Marian Colloquium. Studenci z Szensztat uważali, że tytuł ten doskonale oddaje ich stan ducha i odczucie tęsknoty, postanowili rozpalić silną gorliwość Maryjną, która odzwierciedlałaby się w samokształceniu i apostolstwie, i tak jak Ingolstadt okazał się kołem napędowym odnowy Kościoła Katolickiego w poprzedniej epoce, tak i oni chcieli być instrumentami dla kolejnej wspaniałej odnowy Kościoła Katolickiego. W tym duchu wybrali Mater Ter Admirabilis, jako tytuł dla swojego wizerunku Maryi – Matka Boża Trzykroć Przedziwna, którą szybko zaczęli zdrobniać jako MTA.
Obraz MTA, źródło: ss.Maryi

14. Co oznacza tytuł “Matka Boża Trzykroć Przedziwna”?
Poza tym historycznym znaczeniem (Maryja jako inspiracja do energicznej odnowy Kościoła katolickiego), tytuł Matka Boża Trzykroć Przedziwna (po łacinie: Mater ter admirabilis) może być interpretowany na różne sposoby.
Po pierwsze „Trzykroć” odnosi się do najwyższego stopnia przymiotnika (nie raz, nie dwa, ale aż trzy razy Przedziwna!) Po drugie, Przedziwna z łaciny: admirabilis, od słowa admire oznacza nie tylko podziwiać/szanować, ale mówi nam, że jest kimś na kogo możemy spoglądać (liczyć) w poszukiwaniu pomocy. W tytule niemieckim określana jest jako Dreimal Wunderbar, czyli trzy razy Wspaniała/Cudowna. 
O. Kentenich przy wielu okazjach interpretował ten tytuł jako określenie ważnych cech Maryi i Jej misji:
  1. Przedziwna jako Matka Boga, Matka Zbawiciela i Matka Zbawienia (Akty Założycielskie,No.18);
  2. Przedziwna w Swojej sile, w Swojej dobroci i w Swojej bezgranicznej wierze (ibid);
  3. Przedziwna jako córka Boga Ojca, Matka i umiłowana Słowa Wiecznego, a także naczynie i sanktuarium Ducha Świętego
  4. Przedziwna w swej Wierze, Nadziei i Miłości etc.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz