wtorek, 15 marca 2016

#7 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (12, 13 i 14)

Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Samej książki (jeszcze) nie posiadam, dlatego odpowiedzi opieram o wiadomości ze strony Schoenstatt Movement of San Antonio.

Dziś pytanie nr 12, 13 i 14 Ponieważ odnoszą się one do tego skąd pochodzi i co oznacza tytuł Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.
12. Jak brzmi pełny tytuł Maryi z Szensztat?
Maryja, Matka Boża, jest czczona w Szensztat jako "Matka Boża Trzykroć Przedziwna i Zwycięska Królowa z Szensztat", co często skracane jest jako „Matka Boża Trzykroć Przedziwna” lub nawet „MTA”. Tytuł ten powstawał w trzech etapach:
1. Pokolenie założycieli nadało Maryi tytuł: Matka Boża Trzykroć Przedziwna z Szensztat w 1915 roku.
2. Wraz z uroczystą koronacją Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Prasanktuarium w 1939 tytuł został rozszerzony do Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Królowej z Szensztat.
3. W ostatnim roku życia o. Kentenich zauważył rosnące znaczenie dla uznania wielu zwycięstw dokonanych przez Maryję, zaliczając do tego rozwiązanie trudności z Kościołem w czasie swojego odłączenia od Dzieła. Stąd też dodanie „Zwycięskiej” do tytułu, które o. Kentenich uroczyście przedstawił MTA w specjalnym akcie 2 czerwca 1966 roku.


13. Skąd pochodzi nazwa “Matka Boża Trzykroć Przedziwna”?
Tytuł “Matka Boża Trzykroć Przedziwna” pochodzi od Jezuity o. Jakuba Rem (1546-1618). O. Rem współpracował z Sodalicja Mariańską w znanej szkole jezuickiej w Ingolstadt, w Niemczech, gdzie stworzył tzw. „Marian Colloquium” (Kolokwium Mariańskie) w 1595, aby inspirować najbardziej zmotywowanych studentów do najwyższych celów świętości. W 1604 miał objawienie, że ulubionym tytułem Maryi z Litanii Loretańskiej jest Mater admirabilis („Matka Przedziwna”). Zostało to potwierdzone wizją, którą miał podczas śpiewania litanii przez uczniów, w czasie której nakazał uczniom trzykrotnie odśpiewać ten tytuł. Wtedy to rozpoczęła się lokalna tradycja, aby wezwanie to powtarzać trzykrotnie podczas litanii, a sami studenci zaczęli określać Maryję mianem Mater ter admirabilis – Matką Bożą Trzykroć Przedziwną. 
W 1915 roku o. Kentenich natrafił na książkę o. Franza Hattlera o o. Rem i Marian Colloquium. Studenci z Szensztat uważali, że tytuł ten doskonale oddaje ich stan ducha i odczucie tęsknoty, postanowili rozpalić silną gorliwość Maryjną, która odzwierciedlałaby się w samokształceniu i apostolstwie, i tak jak Ingolstadt okazał się kołem napędowym odnowy Kościoła Katolickiego w poprzedniej epoce, tak i oni chcieli być instrumentami dla kolejnej wspaniałej odnowy Kościoła Katolickiego. W tym duchu wybrali Mater Ter Admirabilis, jako tytuł dla swojego wizerunku Maryi – Matka Boża Trzykroć Przedziwna, którą szybko zaczęli zdrobniać jako MTA.

14. Co oznacza tytuł “Matka Boża Trzykroć Przedziwna”?
Poza tym historycznym znaczeniem (Maryja jako inspiracja do energicznej odnowy Kościoła katolickiego), tytuł Matka Boża Trzykroć Przedziwna (po łacinie: Mater ter admirabilis) może być interpretowany na różne sposoby.
Po pierwsze „Trzykroć” odnosi się do najwyższego stopnia przymiotnika (nie raz, nie dwa, ale aż trzy razy Przedziwna!) Po drugie, Przedziwna z łaciny: admirabilis, od słowa admire oznacza nie tylko podziwiać/szanować, ale mówi nam, że jest kimś na kogo możemy spoglądać (liczyć) w poszukiwaniu pomocy. W tytule niemieckim określana jest jako Dreimal Wunderbar, czyli trzy razy Wspaniała/Cudowna. 
O. Kentenich przy wielu okazjach interpretował ten tytuł jako określenie ważnych cech Maryi i Jej misji:
  1. Przedziwna jako Matka Boga, Matka Zbawiciela i Matka Zbawienia (Akty Założycielskie,No.18);
  2. Przedziwna w Swojej sile, w Swojej dobroci i w Swojej bezgranicznej wierze (ibid);
  3. Przedziwna jako córka Boga Ojca, Matka i umiłowana Słowa Wiecznego, a także naczynie i sanktuarium Ducha Świętego
  4. Przedziwna w swej Wierze, Nadziei i Miłości etc.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz