wtorek, 22 marca 2016

#8 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (15, 16 i 17)

Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Samej książki (jeszcze) nie posiadam, dlatego odpowiedzi opieram o wiadomości ze strony Schoenstatt Movement of San Antonio.

Dziś pytanie nr 15, 16 i 17.
15. Skąd pochodzi obraz MTA w Sanktuarium?
Szensztat nie posiada obrazu Maryi aż do kwietnia 1915, kiedy to jeden z nauczycieli w szkole – o. Huggle, dał uczniom litograf Madonny z Dzieciątkiem w ośmiokątnej ramce. O. Huggle znał ich potrzebę, znalezienia właściwego wizerunku, dlatego kiedy zobaczył ten obraz w sklepie, zakupił go za 23 marki i podarował chłopcom.
Obraz został umieszczony w Sanktuarium 19 Kwietnia 1915, krótko po tym wydarzeniu nadano mu tytuł „Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej”. Obraz ten był bardzo powszechny w tamtym okresie, znany pod nazwą Refugium Peccatorum (Ucieczka grzeszników). Został on namalowany przez Luigiego Crosio (1835-1915), portrecisty z Turynu, we Włoszech. Szwajcarska firma "Künzli Brothers" zatrudniła Crosio do namalowania obrazu Madonny z Dzieciątkiem w roku 1989. Następnie wykonali litografy obrazu do sprzedaży na całym świecie jako dewocje. Nawet zanim obraz został kojarzyć z Szensztat cieszył się umiarkowaną popularnością w obszarach Irlandii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. W 1960 roku, oryginalny obraz (prototyp dla wszystkich wydruków) oraz prawa autorskie zostały zakupione przez Szensztat.

16. Dlaczego Szensztat jest tak Maryjny?

Korzenie Szensztatu są nierozerwalnie połączone z jego wyjątkową relacją z Maryją. Od momentu ustanowienia Przymierza Miłości w 1914, miłość Maryi stała się sercem Szensztatu i jego duchowości.  Szensztat jest głęboko zakorzeniony i poświęcony Maryi i bardzo szybko doświadczył jak miłość Maryi otwiera nowe drogi do żywej relacji z Chrystusem, Duchem Świętym i Bogiem Ojcem, a także do odnowy miłości do bliźniego i siebie samego. Wielu członkom Ruchu Szensztackiego, miłość Maryi pomogła rozwinąć bardziej osobistą i głęboką więź z osobą Trójcy Świętej. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę ścisłe zjednoczenie Maryi z Misją Jej Syna. Nie dziwi też to, że ta miłość pomogła wielu w rozwoju bliższej i bardziej owocnej relacji z bliźnim i samym sobą, czy to przez większą dojrzałość w swoim powołaniu, silniejszej więzi rodzinnej, czy bardziej chrześcijańskiemu podejściu do pracy i relacji z innymi. Dzięki Jej aktywności w Sanktuarium, MTA pomogła wielu przezwyciężyć samotność, niepokój i niską samoocenę, a także dała odwagę, aby dotrzeć do innych i odnaleźć rozwiązania chciane przez Boga na problemy w rodzinie, społeczności czy polityce. To nie wszystkie przykłady tego, jak miłość Maryi pomogły wielu wzrastać w miłości do Kościoła.

Pozostaje to w zgodzie z tym, na co Jan Paweł II zwrócił uwagę Rodzinie Szensztackiej podczas audiencji w 1985 roku: "Prawdziwa pobożność maryjna rodzi głęboką i płodną miłość do Kościoła." (20 września 1985).


17. Jakie są dogmatyczne podstawy Szensztackiej przynależności (poświęcenia) do Maryi?

Pisząc zgodnie z dogmatem, szczególne miejsce Maryi w Szensztat opiera się na Jej istotnej pozycji w planie zbawienia. Jak uczy Sobór Watykański II: "… stała się tu na ziemi, z postanowienia Opatrzności Bożej, Matką - żywicielką Boskiego Odkupiciela, w sposób szczególny przed innymi szlachetną towarzyszką i pokorną służebnicą Pana. Poczynając, rodząc, karmiąc Chrystusa, ofiarując Go w świątyni Ojcu i współcierpiąc z Synem swoim umierającym na krzyżu, w szczególny zaiste sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego też stała się nam matką w porządku łaski"(Lumen gentium, nr 61).

Kult Maryjny w Szensztat opiera się na prawdziwym duchowym macierzyństwie Maryi i kultywuje go w tradycji zarówno miejsca pielgrzymkowego, jak i wielkiego prądu konsekracji Maryi, który ubogaca Kościół na przestrzeni ostatnich 500 lat. 
Jak stwierdza Sobór Watykański II: " Maryja, dzięki łasce Bożej wywyższona po Synu ponad wszystkich aniołów i ludzi, jako Najświętsza Matka Boża, która uczestniczyła w tajemnicach Chrystusa, słusznie doznaje od Kościoła czci szczególne."(Lumen gentium, nr 66).

Żyjąc stale tą nauką Kościoła o Maryi, Szensztat pomaga wielu wiernym stać się silniejszymi i „przynoszącymi dobre owoce” we wszystkich aspektach życia wiary. Zatem te dogmatyczne podstawy prowadzą do owocnego życia według mądrości papieża Piusa X, które o. Kentenich przytaczał w ten sposób: "Maryja jest najszybszą, najkrótszą i najpewniejszą drogą do żywej relacji z Chrystusem (cognitio Christi Vitalis) oraz entuzjastycznej miłości do Boga Ojca" (Ad Diem Illum, 1904).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz