wtorek, 27 września 2016

#35 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (80)

Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Samej książki (jeszcze) nie posiadam, dlatego odpowiedzi opieram o wiadomości ze strony Schoenstatt Movement of San Antonio.

Dzisiaj odpowiem na pytanie pierwsze (nr 80) z V rozdziału - O Duchowości Szensztatu.

80. Jak można scharakteryzować duchowość Szensztacką?
Zobacz Pius X, encyklika Ad diem illum , 2 luty 1904.
Duchowość Szensztacka może być odpisana jako:
·         Maryjna,
·         Współczesna (zawsze aktualna)
·         Organiczna i
·         Konkretna.
Maryjna – kultywuje głęboką, osobistą i efektywną relację z Maryją, Matką Boga, jako "najdogodniejszą, najkrótszą, najpewniejszą drogą do Chrystusa" (zobacz Encyklika  Ad diem illum). Jej Maryjne bogactwo zakotwiczone jest w Przymierzu Miłości z MTA (patrz Rozdział 4) i w znaczeniu Jej Sanktuarium, jako Szensztackiego, wyjątkowego Miejsca Łaski (patrz Rozdział 3).
Współczesna – działa, aby odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez współczesny świat w życiu wiarą dążeniu do świętości. „Nowy człowiek w nowej wspólnocie” (patrz pytania 29-33) jest próbą połączenia Ewangelii z tak typowymi cechami współczesnego człowieka jak wolność, indywidualność i życie w bliskiej relacji ze światem. Dąży do świętości dnia codziennego (patrz pytanie 88) i praktykowania wiary w Opatrzność Bożą (patrz pytanie 23) co umożliwi współczesnemu człowiekowi odnaleźć Boga i żyć z nim w dzisiejszych warunkach życia.
Organiczna – Szensztat posiada duchowość, która dostosowana jest do życia (patrz pytanie 105) i do zdrowej integracji wszystkich jego elementów: istoty i łaski, tego co naturalne i nadprzyrodzone. Akcent ten jest tak ważny dla duchowości Szensztackiej, ponieważ współczesny człowiek kuleje w wyniku rozpadu zdrowych relacji – zarówno z Bogiem, jak i z drugim człowiekiem – i wzrost ku świętości w dzisiejszym świecie jest niemożliwy dopóki ta organiczna integracja jednoznacznie sprzyjająca. Co więcej, Szensztacka organiczna duchowość jest również owocem jego silnego przywiązania do Maryi, która promiennie łączy w sobie naturalne i nadprzyrodzone realia.
Konkretna i praktyczna – Szensztacka duchowość nie tylko wyjaśnia dogmat czy teorię; chce wziąć prawdy wiary i żyć nimi konkretnie i praktycznie w życiu codziennym. To ukazuje się w istotnej roli wychowania w Szensztacie (patrz Rozdział 6), w znacznej części tym co odzwierciedla Szensztat, jest to jak wzrastać konkretnie i praktycznie ku świętości.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz