wtorek, 12 kwietnia 2016

#11 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (22,23)

Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Samej książki (jeszcze) nie posiadam, dlatego odpowiedzi opieram o wiadomości ze strony Schoenstatt Movement of San Antonio.Dziś pytanie nr 22 i 23 Rozdział II - Przesłanie i misja Szensztatu.22. Czym jest “organizm więzi”?
W przesłaniu Przymierza Miłości ogromną rolę pełnią zdrowe więzi. O. Kentenich uważał, że są one kluczowe w formowaniu całego człowieka. Nie rozpatrywał jednak tych więzi pojedynczo, lecz jako całą sieć, którą określał jako "organizmem więzi". Celowo użył tutaj słowa "organizm", ponieważ pragnął wyjaśnić w jaki sposób przywiązania do miejsc, osób, przedmiotów, idei i wartości, łączą się ze sobą i tworzą rzeczywistość, która albo żyje i wzrasta, albo słabnie i umiera; której części są od siebie zależne po to, aby cały organizm pozostawał zdrowy.
Zarówno każda osoba, jak i wspólnota nie tylko posiada taki organizm (taką sieć) powiązań, ale jest również przez niego formowana. Szczególnie istotny jest sposób, w jaki, w tej sieci, nasze przywiązania naturalne i nadprzyrodzone oddziałują na siebie. Wszyscy potrzebujemy rozwijać swoje przywiązania do osób, miejsc, etc. na poziomie naturalnym, a także więzi z Bogiem, świętymi oraz prawdami i rytuałami, które łączą nas z rzeczywistością nadprzyrodzoną. Jeżeli są zdrowe, te dwie wielkie sfery przenikają się wzajemnie, czyniąc całego człowieka bogatszym - fizycznie, emocjonalnie, intelektualnie, moralnie i duchowo.

Kształtowanie osobowości i wiary może być silnie wsparte przez pedagogikę więzi (patrz pytanie 100). Ogólne znaczenie więzi w Szensztackim Przymierzu Miłości ujawnia się  w szczególności w jednej pielęgnowanej więzi – więzi miłości z Maryją w Szensztackim Sanktuarium. Jest ona wyjątkowa, ponieważ wiąże się z konkretnym miejscem (Sanktuarium) i czasem (moment zawarcia Przymierza Miłości), i wplata się w konkretną historię wraz z jej konkretnymi ludźmi, wydarzeniami, symbolami etc.
Innymi słowy, różnorakie więzi składają się na żywą, obustronną relację z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną. Prowadzi to często do pozytywnego i zdrowego odrodzenia innych części osobistych organizmu więzi, nierzadko torując drogę do uleczenia zerwanych relacji międzyludzkich lub niespodziewanego ponownego ożywienia relacji z Bogiem i wiarą. Ze względu na to, że poszczególne części organizmu są ze sobą połączone, odnowa jednej z części prowadzić będzie bezpośrednio do odnowienia kolejnych.

23. Czym jest praktyczna wiara w Opatrzność Bożą?  
Zobacz KKK 302-314, 1884

Praktyczna wiara w Opatrzność Bożą oparta jest na wierze w Boga oraz w jego pełnej miłości opiece, która stała się częścią codziennego życia.W Szensztacie postawa ta przyjmuje formę zaufania w Bożą troskę, przez ciągły dialog z Bogiem – Panem życia, oraz ciągłe poszukiwanie Jego woli. Wiara jest „praktyczna” (w przeciwieństwie do wiary tylko teoretycznej), ponieważ wprowadza w codzienne życie doktrynę o „Opatrzności Bożej”. Wszystkie codzienne sprawy są postrzegane w świetle wiary, a człowiek próbuje rozeznać i być posłusznym Bożej woli, zarówno w upływającym czasie, we własnej duszy, jak i w porządku bytu (patrz pytanie 26), znajdując odpowiednie rozwiązanie w każdych okolicznościach.

Innymi "prawami" pomocnymi w rozeznaniu głosu Bożego są między innymi "prawo otwartych drzwi" (patrz pytanie 109), "prawo twórczych wyników" (patrz pytanie 110), "prawo dostosowania" (Bóg dostosowuje się i Swoje działania tak, by zgadzały się ze sposobem w jaki stworzył swe dzieła), oraz "prawo przeciwstawienia" (patrz pytanie 111). Ponadto usiłuje przeżywać swoje przymierze z Bogiem poprzez ciągły dialog modlitw i działań. Postawę tą można w sobie kształtować poprzez medytację, skoncentrowaną na rozważaniu działań Boga w naszym życiu. Wiara ta jest również "aktywna" przez to, że nie czekamy jedynie na objawienie się planu Bożego, lecz staramy się odkrywać Jego wolę w wydarzeniach dnia codziennego i odpowiadać na nią sumiennie i efektywnie. Jest ona przesiąknięta pragnieniem, by całkowicie podporządkować się Woli Bożej (patrz akt In Blanco - pytanie 76)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz