wtorek, 1 marca 2016

#5 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (7 i 8)

Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". samej książki (jeszcze) nie posiadam, dlatego odpowiedzi opieram o wiadomości ze strony Schoenstatt Movement of San Antonio.
Dziś pytanie nr 7 i 8
7. Kto jest założycielem Ruchu?
Młody o. Kentenich
Założycielem Ruchu jest ojciec Józef Kentenich(1885-1968). Urodził się 18 listopada 1885 w Gymnich, w Niemczech. W 1904 wstąpił do Pallotynów. O.Kentenich przyjął święcenia kapłańskie 8 lipca 1910. W 1912 roku został mianowany ojcem duchownym w Niższym Seminarium Pallotynów w Szensztat. To był pierwszy etap, z ciągu wydarzeń, które finalnie doprowadziły do powstania Ruchu Szensztackiego, jako część jego pracy z młodymi seminarzystami. W 1912 pallotyni udzielili pozwolenia o. Kentenichowi na pracę w pełnym wymiarze nad dziełem, znanym dzisiaj jako Ruch Szensztacki. Od tej chwili dzieło nie ograniczało się już tylko do Niższego Seminarium w Schönstatt, ale rozprzestrzeniło się na inne części Niemiec. Jego Dzieło rozprzestrzeniło się bardzo szybko pomiędzy 1920 a 1930 rokiem. Niestety w czasie gdy Hitler rządził Niemcami działalność o. Kentenicha była prześladowana przez nazistów, a sam o.Kentenich był przetrzymywany przez nazistów w obozie koncentracyjnym w Dachau (Niemcy) przez 3,5 roku. O. Kentenich przeżył Dachau, aby rozpocząć nowy etap międzynarodowej ekspansji i wzrostu dla Ruchu. W latach 1951-65 Ojciec Kentenich został przez Kościół odłączony od swego Dzieła, został zmuszony do opuszczenia Europy i całkowitego zerwania kontaktu z Ruchem.  W tym czasie kompetentne władze kościelne weryfikowały założone przez niego Dzieło. W dniu 24 grudnia 1965 roku wrócił do Schönstatt, po tym jak papież Paweł VI udzielił jemu i jego Dziełu swojej aprobaty.  Swoje ostatnie lata poświęcił na prowadzenie ruchu. Zmarł 15 września 1986 roku w Schönstatt, gdzie jest też pochowany. Jego proces beatyfikacyjny został otwarty przez Kościół w 1975 roku.

8. Dlaczego o. Kentenich jest tak ważną postacią dla Ruchu Szensztackiego?
W nauczaniu II Soboru Watykańskiego, jednym z podstaw do ożywienia i odnowy życia zakonnego jest wierność duchowi założyciela: "Jest rzeczą korzystną dla samego Kościoła, żeby instytuty miały swój odrębny charakter i własne zadania. Należy więc wiernie rozeznawać i zachowywać ducha i właściwe zamiary Założycieli, jak również zdrowe tradycje, bo wszystko to stanowi dziedziczną własność każdego instytutu"(Perfectae caritatis)
Nauczanie to odnosi się w szczególności do ruchu, którego założyciel miał możliwość pracy i kształtowania swojego Dzieła przez dłuższy czas, tak jak w przypadku o. Kentenicha, który miał możliwość formowania swojego Dzieła Szensztackiego. Tak jak Zakon Franciszkański, nie może być rozumiany bez osoby św. Franciszka, a Jezuici bez osoby św. Ignacego, tak Sznesztat nie może być w pełni zrozumiany bez o. Kentenicha.
Rola o. Kentenich w jego dziele rosła stopniowo. Na początku świadomie pozostawał niejako w tle, popierając przywództwo swoich współpracowników. Mimo to jego osobiste relacje były bardzo szerokie: osobiście znał tysiące członków, a zwłaszcza liderów. Jego aresztowanie przez nazistów w 1941 i jego decyzja 20 stycznia 1942 (przekonany, że Bóg wezwał go, aby przejść do obozu koncentracyjnego) wzmocniły go i jego znaczenie jako założyciela Dzieła. Rola ta została przetestowana i wyjaśniona w latach wygnania w Milwaukee (1951-65, w czasie weryfikowania Dzieła przez Kościół), to wszystko wyjaśnia, że autentyczne Dzieło Szensztat nie może istnieć bez prawdziwego przywiązania do założyciela (patrz: trzy "punkty kontaktowe"). Od czasu śmierci o. Kentenicha w 1968 roku, członkowie Ruchu Szensztackiego odkryli na nowo trwałe znaczenie o. Kentenicha dla Ruchu. Jego wskazówki są poszukiwane w wielu dziełach – modlitwach, dziełach, doświadczeniach z jego życia.


W dzisiejszym poście załączam też 

Modlitwę  o kanonizację ojca Józefa Kentenicha
z ogromną prośbą o jej odmawianie ;)

Przedwieczny, Trójjedyny Boże! 
Z miłości ku Tobie i Twemu świętemu Kościołowi, 
Założyciel Ruchu Szensztackiego starał się 
nieustannie wypełniać Twoją wolę i zyskiwać ludzi dla Ciebie. 
Spraw, aby za pośrednictwem Maryi, 
Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Schönstatt, 
otrzymał to, o co Cię dziś dla mnie prosi, 
i niech dozna rychłej chwały wyniesienia na ołtarze, 
aby tym skuteczniej mógł działać na rzecz Twego Królestwa na ziemi. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz