niedziela, 1 września 2013

'leniwy' weekend

Kiedy przychodzi weekend zwyczajnie zwalniam tempo. Kiedy cały tydzień jestem na wysokich obrotach, muszę załatwic milion spraw, zrobić zakupy czy zrealizować projekty, potrzebuję jeden dzień w tygodniu, gdy zwyczajnie mogę 'odpocząć'... Tym dniem jest u mnie sobota.

"At the weekend the fairy godmother changed me into a cat: then I sleep, I eat, I potter around the house and I have no remorse."

While the weekend comes, I simply slow down the rate.
While entire week I'm into high gear, I have to do a million things, go shopping or realize projects, I need one day a week when I can simply 'relax' ... This day is for me Saturday.