wtorek, 31 października 2017

#79 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (151, 152 i 153)


Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Miłej lektury!Dzisiaj pytania 151, 152 i 153  z rozdziału VII "O Szensztackiej organizacji i strukturze".151. W jaki sposób Ruch Szensztacki jest koordynowany?
Ze względu na to, że Ruch Szensztacki posiada tyle różnych odgałęzień i wspólnot, posiada wielorakie poziomy organizacyjne aby koordynować swoją działalność.
  • Na poziomie diecezjalnym jest koordynowany przez komisję lub radą diecezjalną (patrz pytanie 152), często z pomocą dyrektora diecezjalnego lub koordynatora (patrz pytanie 153). Rozgałęzienia Lig są również wspomagane przez moderatorów (patrz pytanie 154).
  • Na poziomie krajowym (lub regionalnym, w przypadku bardzo dużych krajów) koordynowany jest przez Dyrektora Ruchu (patrz pytanie 156), Komitet Centralny Ruchu Szensztackiego (patrz pytanie 155) i Krajowe (lub Regionalne) Prezydium (patrz pytanie 157).
  • Na poziomie międzynarodowym koordynowany jest przez Generalne Prezydium (patrz pytanie 158).


152. Czym jest Komisja Diecezjalna (Rada Diecezjalna)?
Na poziomie diecezjalnym Ruch jest koordynowany przez Komitet Diecezjalny (lub Radę Diecezjalną), złożony z przedstawicieli różnych części Ruchu obecnych w danej diecezji. Jego zadaniem jest zapewnienie miejsca do dyskusji na temat wspólnych zagadnień i problemów związanych z koordynowaniem obowiązków i wydarzeń wspólnych dla wszystkich lokalnych grup Ruchu, a także podejmowanie decyzji w sprawach ogólnych, takich jak lokalne motto, ukoronowanie rodziny diecezjalnej lub tym podobne. Komitet diecezjalny pracuje nad utrzymaniem optymalnego ducha apostolatu, modlitwy i wspólnoty w Ruchu na poziomie lokalnym.
Taka komisja może być zorganizowana na różne sposoby.
  • Może to być „krąg przywódców”, do którego należą wszyscy kierownicy grup w diecezji. Jest to zazwyczaj punkt wyjścia dla Komisji Diecezjalnej.
  • W miarę rozrastania się Ruchu w diecezji potrzebne są bardziej formalne struktury, a członkostwo w komitecie może być ograniczone do przywódców diecezjalnych (być może zastępców) z każdej Ligi i (jeśli ma to zastosowanie) lokalnych przedstawicieli z każdej Federacji.

W obu przypadkach Ruch Pielgrzymkowy (patrz pytanie 142) jest zazwyczaj reprezentowany przez Dyrektora Diecezjalnego, Koordynatora lub przez kogoś, należącego do tej części Ruchu. Instytucje, jeśli są obecne w diecezji, są ogólnie reprezentowane przez członków działających w Ruchu.
W czasie, kiedy formuje się bardziej formalny związek między Ruchem a diecezją, można ustanowić łącznika (nominowanego przez komisję diecezjalną, zatwierdzonego przez biskupa) w celu ułatwienia komunikacji między Szensztatem a diecezją. Taki łącznik byłby zwykle zaproszony na spotkania komisji diecezjalnych i był informowany o działaniach lokalnych grup Ruchu Szensztackiego.
W kwestiach, w których inicjatywa diecezjalna obejmowałaby lub dotyczyła większej części Rodziny Szensztaciej, Komitet Diecezjalny musi współpracować z Dyrektorem Ruchu i Komitetem Centralnym. W razie konieczności Dyrektor Ruchu kieruje pewne pytania do Prezydium Krajowego, np.  W sprawie pozwolenia na budowę szensztackiego Sanktuarium.

153. Jaka jest rola Dyrektora lub Koordynatora Diecezjalnego?
W diecezjach, w których rozmiar ruchu wymaga większej koordynacji, może zostać powołany Diecezjalny Dyrektor Ruchu (krótko mówiąc Dyrektor Diecezjalny). Komitet Diecezjalny może rozpocząć proces wyboru, konsultując się z Dyrektorem Ruchu. Taki dyrektor jest zwykle nominowany przez diecezjalne prezydium, zatwierdzony przez Prezydium Krajowe i przedłożony do biskupa w celu uzyskania nihil obstat.
Zadaniem Dyrektora Diecezjalnego jest reprezentowanie i nadzorowanie Ruchu Szensztackiego (Ligi i Pielgrzymów) w jego diecezji i działanie jako łącznik między Ruchem a biskupem. Kieruje Komitetem Diecezjalnym i zatwierdza, po konsultacji z Komisją Diecezjalną, kierowników diecezjalnych po ich wybraniu przez gałęzie Ligi. W diecezjach, gdzie ruch jest mniejszy, można mianować Koordynatora Diecezjalnego. Osoba ta pomaga koordynować pracę komisji diecezjalnej i działań związanych z Ligą i Pielgrzymami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz