wtorek, 3 października 2017

#74 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (137 i 138)


Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Miłej lektury!Dzisiaj pytanie 137 i 138  z rozdziału VII "O Szensztackiej organizacji i strukturze".137. Jakie są podstawowe cechy struktury Szensztatu?
Zobacz Apostolicam actuositatem 10, 24 (hierarchia i apostolate świeckich); KKK 773 (Piotrowy i Maryjny wymiar Kościoła) 861f, 873-896.
Szensztat jest ruchem kościelnym (patrz pytanie 2) z wyraźną strukturą, zgodną z jego duchowością i miejscem w Kościele. Jego zadanie w Kościele polega na wspieraniu i uzupełnieniu istniejących struktur w Kościele. Przez wspieranie  celowość Kościoła w jego hierarchicznej strukturze (parafia i proboszcz, diecezja i biskup, etc.) również poprzez impulsy i aktywności typowe dla Ruchu: żywa duchowość świeckich, dodatkowe możliwości apostolatu, doświadczenie wspólnoty i wiary, etc.
Jest to raczej uzupełnieniem charyzmatów Piotrowych i Maryjnych w Kościele, wspomnianych w Katechizmie Kościoła Katolickiego (nr 773), gdzie akcent na odnowienie i świętości (charyzmat „Maryjny”) idzie w parze z akcentem Kościoła na „jedności w misji”  (KKK 873) – jako uporządkowany i skuteczny organizm wypełniający jego [Kościoła] święte zaufanie, aby zanieść i głosić Ewangelię w każdej części globu i przez wszystkie wieki (charyzmat „Piotrowy”). Zgodnie ze swą duchowością Szensztat ma strukturę, która jest elastyczna i skuteczna w pielęgnowaniu wezwania do świętości. Pragnie obdarzyć swoich członków maksymalną swobodą i inicjatywą, nawet przy wykorzystaniu swobodniejszej, ale zwięzłej struktury organizacyjnej i w ten sposób ułatwić właściwe funkcjonowanie Ruchu oraz zapewnić zachowanie jego tożsamości i misji. Struktury te obejmują różne rodzaje społeczności, w tym takie, które zapewniają ogólną tożsamość i stanowią podstawę przywództwa oraz podstawowe wymagania, tradycje i narzędzia pedagogiczne (patrz pytanie 129), które wyrażają i gwarantują duchowość i żywotność Ruchu. Obejmuje ona również kręgi przywódcze i organy koordynujące, które zapewniają spójność między wieloma grupami i wspólnotami oraz statutami generalnymi, które w formie pisemnej określają wytyczne dotyczące organizacji Ruchu.
138. Jakie są podstawowe zasady struktury i organizacji Szensztatu?
Zasady leżące u podstaw struktury i organizacji Szensztatu można podzielić na dwie grupy: „duch” i „styl”. „Duch” wiąże się z tym, jaki Szensztat odnosi się do swojej duchowości, „styl” odnosi się do sposobu, w jaki [Szensztat] wprowadza ducha w działanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz