wtorek, 3 października 2017

#75 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (139)


Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Miłej lektury!Dzisiaj pytanie 139  z rozdziału VII "O Szensztackiej organizacji i strukturze".139. Jakie zasady leżą u podstaw "ducha"?
Zasady leżące u podstaw ducha organizacji Szensztatu można odnaleźć w „przesłaniu” Szensztatu (patrz pytania 20-27):
  • Przymierze Miłości z Maryją,
  • Praktyczna wiara w Bożą Opatrzność, oraz
  • Świadomość misji.

Wpływ Przymierza Miłości na strukturę i organizację Szensztatu jest niewątpliwy (patrz pytanie 69). Czasami o. Kentenich nazywał to "formalną zasadą", która inspiruje i uświadamia o wszystkim dotyczącym Szensztatu, również jego struktur. Podobnie jak  dusza przenika i ożywia ciało, tak Przymierze Miłości z MTA daje wyraźną witalność i smak wszystkim formom i strukturom Szensztatu. Jego [Szensztatu] organizacja jest ściśle Maryjna, szanująca wolność i odrębność każdego człowieka, zawsze poszukująca nowych sposobów okazania miłości do Boga i bliźniego, zorientowana na wspólnotę, skoncentrowana na pielęgnowaniu prawdziwego życia chrześcijańskiego,  zwracająca uwagę na wolę Boga Ojca, poświęcona Chrystusowi, skoncentrowana na Chrystusie, żyjąca natchnieniami Ducha Świętego.
Efektem praktycznej wiary w Opatrzność Bożą jest przekazanie wszystkim strukturom Schoenstatta wartości poszukiwania woli Bożej. Również i tutaj, nadrzędne znaczenie wolności jednostek i wspólnot jest jasne, gdyż Bóg szuka wolnej i wielkodusznej odpowiedzi na Jego wolę.

Prowadzi również do silnego etosu pracy z życiem i Bogiem życia. Sposób, w jaki Szensztat jest zorganizowany pozwala na maksymalne pielęgnowanie życia i wzrostu (patrzpytania 105-111). W tym ujęciu na pierwszym miejscu nie stoją formy i instytucje, ale duch i życie, które Bóg pobudza w duszy człowieka.
Efektem świadomości misji jest nadanie wszystkim strukturom Szesztatu orientacji apostolskiej. Jest to widoczne w oficjalnej nazwie („Szensztacki Ruch Apostolski”), a także w jego pragnieniu, aby zrobić wszystko, co może pomóc odnowić Kościół i świat.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz