wtorek, 7 listopada 2017

#80 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (154 i 155)


Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Miłej lektury!Dzisiaj pytania 154 i 155  z rozdziału VII "O Szensztackiej organizacji i strukturze".


154. Kim jest Moderator?
Pomimo, że Liga wybiera swoich lokalnych liderów, jest też zazwyczaj wspierana przez moderatora, oddanych do ich dyspozycji przez głównego koordynatora na poziomie krajowym lub regionalnym. Najczęściej jest to członek jednego z Instytutów lub Związków, moderator pomaga usprawnić funkcjonowanie Ligii i działa jako łącznik między poszczególnymi odgałęzieniami a Komitetem Centralnym Ruchu.
155. Czym jest Komitet Centralny?
Komitet Centralny Ruchu Szensztackiego jest głównym organem koordynującym w Ruchu na szczeblu krajowym (lub regionalnym). Składa się z moderatorów pracujących z poszczególnymi Ligami i głównymi koordynatorami pracującymi z Ruchem Pielgrzymkowym, wraz z innymi przedstawicielami, którzy w opinii Dyrektora Ruchu spełniają istotną rolę i funkcję w Ruchu na poziomie krajowym. Dyrektor Ruchu jest przewodniczącym Komitetu Centralnego.
Komitet Centralny nie posiada żadnej formalnej siły sprawczej w Ruchu, ale posiada moralny autorytet inspirowania i koordynowania spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Jego działanie ma na celu zwiększenie inicjatywy apostolskiej, wspieranie rozwoju duchowego, zapewnienie pomocy pedagogicznej, promowanie autentycznej duchowości Szensztatu i zachowanie żywym i rezonującym ducha Założyciela.

Pomaga również Ruchowi utrzymać uwagę na szeroko pojętych kwestiach i potrzebach Kościoła, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa chrześcijańskiego, co większych kierunkach i nurtach w międzynarodowej Rodzinie Szensztackiej. Pomaga Dyrektorowi Ruchu w ukierunkowaniu wysiłków Ligii i Ruchu Pielgrzymkowego, zwłaszcza poprzez okresowe  dążeniu do wysiłków Ligi i Pielgrzymi, zwłaszcza poprzez okresowe zjazdy liderów, pracę z corocznym mottem, umożliwianie organizacji specjalnych Jubileuszy oraz pracę z Lifestreamem. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz