wtorek, 24 października 2017

#78 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (149 i 150)


Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Miłej lektury!Dzisiaj pytania 149 i 150  z rozdziału VII "O Szensztackiej organizacji i strukturze".


149. Czym są Szensztakie Instytuty Świeckie?
Zobacz KKK 914-915,928-929, a także Perfectae Caritatis 1-6, 8, 11.
Szensztackie Instytuty Świeckie są instytutami życia konsekrowanego (zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, nr 710-730), które swje korzenie mają w Szensztacie i tworzą najbardziej zakorzeniony rdzeń Dzieła Szensztackiego.
Instytuty są trwale zobowiązane do dążenia do ewangelicznych rad dotyczących czystości (dziewictwa), ubóstwa i posłuszeństwa dzięki prawną wieź uznaną przez Kościół. Kiedy papież Pius XII ustanowił instytuty świeckie w 1947 r., o. Kentenich widział to jako właściwe miejsce w prawie kanonicznym dla jego wiodących wspólnot. Ta forma odpowiadała jego własnym pragnieniom posiadania społeczności z dużą elastycznością w odniesieniu do pracy w świecie i łączącą ducha religijności i świeckości, zakonnych i świeckich księży, Boga i świata.
O. Kentenich założył sześć takich instytutów: Instytut Szensztackich Sióstr Maryi (1926); Świecki Instytut Szensztackich Braci Maryi (1942); Instytut Diecezjalnych Księży Szenszackich (1945); Instytut Pań Szensztatu(1946); Instytów Ojców Szensztackich (1965); oraz Szensztacki Instytut Rodzin (1968).
Pierwsze pięć zostało zatwierdzonych przez Kościół na poziomie diecezjalnym lub papieskim. Instytut Rodzinny, nowatorska forma świeckiego instytutu dla małżonków, nadal czeka na oficjalną aprobatę Kościoła.

150. Jakie są główne cechy instytutów świeckich?
Choć instytuty świeckie w Szensztacie są niezależne, a każdy ma swoje niepowtarzalne tradycje i formy, mają pewne wspólne cechy.
Po odpowiednim nowicjacie (w którym wszyscy, którzy rozpoczęli w tym samym czasie, tworzą stałą wspólnotę), członkowie instytutów świeckich zawierają umowę ze swoją społecznością, w której indywidualnie i grupowo zgadzają się na wzajemną wierność. Jest ona połączona z zawierzeniem się Bogu i MTA. To „umowo-zawierzenie” jest zbliżone do ślubów składanych przez inne wspólnoty, jednak celowo posiada „świecką” więź, czyli umowę jaką zawiera każdy pracownik ze swoją firmą. To podkreśla wolność członka, ale równocześnie jego współodpowiedzialność za powodzenie wspólnoty. Zawierzenie jest religijnym elementem, nadającym umowie moralną i nadprzyrodzoną siłę, dając jej niezbędną trwałość. Ta forma więzi prawnej jest uznawana przez Kościół. Jest ona ma ona charakter czasowy, na okres co najmniej pięciu lat (w zależności od instytutu), po czym staje się trwała, w ostatecznym włączeniu lub umowie-zawierzeniu. To zawierzenie stanowi najbardziej prawnie wiążące zobowiązanie w ramach Szensztatu. Razem z nim członek zobowiązuje się do:
  • Stałego i uniwersalnego ducha apostolatu zgodnego z własnym stanem i misją instytutu,
  • Stałego pragnienia do życia wg ewangelicznych i ich ducha, w tym za pomocą narzędzi edukacyjnych właściwych dla Ruchu: ideału osobistego, rachunku szczegółowego, duchowego porządku dnia wraz z pisemna kontrolą, a także, o ile to możliwe, comiesięczne sprawozdanie u stałego spowiednika,  oraz za pomocą innych praktyk stosowanych przez instytut,
  • Stałego przywiązania do rodziny Instytutów, zarówno do własnego kursu oraz ideału kursowego („wolna wspólnota”), jak i przełożonych, prowincji i wyznaczonych obowiązków („oficjalna wspólnota”).

Każdy z instytutów świeckich w Szensztacie ma centralny rząd międzynarodowy, mniejsze krajowe oraz  oddziały regionalne (prowincje, regiony, etc.). Ponieważ ich członkowie zazwyczaj mają większe możliwości wniknięcia i formacji w historii, duchowości i pedagogice Szensztaty, są uważani są za główne źródło przywództwa w Dziele Szensztatu. Mimo to, konfederacyjna struktura Ruchu podkreśla stałą potrzebę rozwijania autorytetu moralnego w Instytutach, aby skutecznie prowadzić, inspirować i przyłączyć się do dialogu z wieloma innymi grupami Szensztackiej Rodziny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz