wtorek, 26 września 2017

#73 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (136)


Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Miłej lektury!Dzisiaj pytanie 136 - ostatnie,  z rozdziału VI "O Szensztackiej pedagogice".136. Jak można promować kulturę chrześcijańską?
Szensztacka duchowość i pedagogika oferują perspektywy kształtowania kultury chrześcijańskiej. Jego doświadczenie jako ruchu i rodziny wspólnot daje również poczucie tego, jak wartość i tożsamość może być wspierana przez płynność i pluralizm współczesnego świata. Poniżej przedstawione są ramy tego, jak rozwój prawdziwej kultury chrześcijańskiej może wyglądać (kroki te często pokrywają się i dzieją się równocześnie):
1. Kultura jest zawsze zakorzeniona w konkretnych doświadczeniach jednostek, wspólnot, grup społecznych i narodów.  Można więc odnotować szerokie spektrum doświadczeń czynionych przez grupy i podgrupy w społeczeństwie, a także starania w kultywowaniu prawdziwych doświadczeń chrześcijańskich.
 2 Z doświadczenia trzeba przejść do konkretnych powiązań, połączenia jednostek i grup do osób, miejsc, rzeczy, idei i wartości (patrz pedagogika więzi, pytania 100-101). Stwarza to podstawę do wspólnej tożsamości, wspólnego rozwoju i historii. Praca z lifestreamem (patrz pedagogika ruchu, pytanie 105) jest kolejną pomocną metodą.
3. Z tych podstawowych więzi próbuje się wspierać wszechstronny organizm więzi (patrz pytanie 102). Daje to zarówno jednostkom, jak i różnym grupom społecznym, ogólny sposób odnoszenia się do siebie i do głębszej tożsamości i misji. Szersze uznanie kulturowe dla osób, miejsc, rzeczy, idei, wartości, wyników etc.
4. Tak, jak starożytna kultura pobudza ona do większej samoświadomości, aktywnego pielęgnowania świata wartości, przekonań i zwyczajów. W dialogu z Bogiem i naturą, szuka sposobów wyrażania swojej wewnętrznej tożsamości poprzez takie formy jak język, słownictwo, gesty i rytuały, sztukę i symbole. Wchodzi w dialog z dziennikarstwem, polityką, mediami i modą,  powinna też stawać się coraz bardziej widoczna w literaturze, muzyce, sztuce, nauce, etyce, prawie i pobożności ludowej. Rozwój tradycji i ideałów tworzy odrębną mentalność i styl życia.
5. Wreszcie, świat wartości, przekonań i zwyczajów dojrzewa do całkowitego przeniknięcia wszystkich dziedzin życia. Przez to, dojrzała kultura została osiągnięta, z wyraźną tożsamością, dynamiczna i duchowa. Aby osiągnąć cel kultury autentycznie chrześcijańskiej, proces doświadczenia, przywiązania etc. musi być w stałym połączeniu z życiem wiary i Kościoła, doświadczeniami i więzi religijne, a także wartościami i ideałami ewangelicznymi.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz