wtorek, 19 kwietnia 2016

#12 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (27,28)

Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Samej książki (jeszcze) nie posiadam, dlatego odpowiedzi opieram o wiadomości ze strony Schoenstatt Movement of San Antonio.Dziś pytanie nr 27 i 28 Rozdział II - Przesłanie i misja Szensztatu 

27. Czym jest przesłanie bycia świadomym misji?
Szensztacka świadomość (lub też poczucie) misji wynika z wiary, że istnienie miejsca łaski, takiego jak Szensztat, nie pozwala nam pozostać obojętnymi, lecz angażuje nas w wyjątkowy sposób w Boży plan przewidziany dla Szensztatu. Bycie "świadomym misji" oznacza: wyraźnie dostrzegać, że Bóg zlecił Szensztatowi specjalną misję - wyjątkowe zadanie w dzisiejszym świecie, być pewnym, że Maryja wezwała mnie/nas, by pomóc Jej w realizacji tej ważnej misji oraz aktywnie współdziałać przy jej wypełnieniu. Podstawa tej pewności leży w godności każdego człowieka, w chrzcie świętym oraz (dla członków Ruchu) powołaniu do Szensztatu. Nasza godność jako osób zakorzeniona jest w stworzeniu nas na obraz i podobieństwo Boże, przez co otrzymaliśmy moc by kochać i być kochanym, a także współuczestniczyć w kształtowaniu świata. Godność nadana na chrzcie uzdalnia każdego z nas do udziału z Chrystusem w misji "kapłana, proroka i króla" (słowa przy namaszczeniu krzyżmem w czasie chrztu) oraz do pomocy w budowaniu Kościoła poprzez apostolat. W końcu powołanie do Szensztatu nadaje tej świadomości konkretną formę danej misji do jakiej człowiek jest powołany (ideał osobisty patrz pytanie 123).28. Jakie są trzy założenia misji Szensztatu?
Misję Szensztatu można sformułować w następujący sposób: "Jako wybrane narzędzie w ręku Maryi, pragniemy nieprzerwanie i niestrudzenie pracować dla Maryjnej przemiany świata w Chrystusie, płynącej z Szensztatu". Taki opis Szensztackiej misji (użyty już w lata 20 XX w.) wskazuje zarówno na źródło, jak i cel: Jej źródłem jest Przymierze Miłości z MTA, w którym powierzyła swoim narzędziom (czyli nam) szczególne zadanie. Jej celem jest przemiana świata w Chrystusie, przez Maryję. Przez lata o. Kentenich uszczegółowiał cel misji Szensztatu. W istocie wyróżnił on trzy główne cele (zadania). Cele te są obszerne i ogólne, jednocześnie jednak nierozerwalnie połączone z Chrześcijaństwem: kształtowanie osoby i wspólnoty w Chrystusie, ogarnięcie całego świata dziełem zbawienia, zadanie ewangelizowania. Ojciec Kentenich określił ich konkretną formę dla Szensztatu obserwując „rękę Boga” w historii Szensztatu. 

Powiedział, że trzy cele misji Szensztatu to:
  •  Formowanie nowego człowiek (nowej osoby) w nowej wspólnocie
  •  Ocalenie zbawczej misji Zachodu
  • Światowa konfederacja Apostolska
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz