sobota, 2 kwietnia 2016

2 kwietnia 2005

Pamiętam, bardzo dobrze pamiętam ten dzień i kilka następnych, to był trudny okres w moim życiu osobistym, ale też pełny przygód - pakowałam się na warsztaty teatralno-integracyjne we Francji, pod Paryżem. Jednak ten dzień już na zawsze pozostanie w mojej głowie jako dzień mieszanych uczuć, ponieważ z jednej strony chciałam aby jeszcze żył, aby dalej działał - jeszcze tyle mógł zrobić; a z drugiej wiedziałam, że i On, i Bóg nie mogą doczekać się spotkania. Choć serce mi się rozdzierało wiedziałam, że Świętuje u Taty.

Tak wiele po sobie zostawił po sobie, tak niewiele z tego znam... 11 lat temu obiecałam sobie, że przeczytam wszystkie Jego encykliki, nie wiem kiedy, ale słowa dotrzymam. 

Kiedy mi się nie chce, kiedy moja motywacja opada, kiedy mam gorszy dzień przypominam sobie Jego słowa: "Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali" i zabieram się do pracy. 

Zapraszam Was do modlitwy za Jego wstawiennictwem, bo chociaż nie ma Go wśród nas to o nas nie zapomina ;)

Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo - módl się za nami. 

Święty Janie Pawle, módl się za nami 
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, 
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, 
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem 
Całkowicie oddany Maryi, 
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, 
Następco Piotra i Sługo sług Bożych, 
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, 
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, 
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, 

Gorliwy Miłośniku Eucharystii, 
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, 
Misjonarzu wszystkich narodów, 
Świadku wiary, nadziei i miłości, 
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych, 
Apostole pojednania i pokoju, 
Promotorze cywilizacji miłości, 
Głosicielu Nowej Ewangelizacji, 
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, 
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, 
Papieżu Bożego Miłosierdzia, 
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, 
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, 

Bracie i Mistrzu kapłanów, 
Ojcze osób konsekrowanych, 
Patronie rodzin chrześcijańskich, 
Umocnienie małżonków, 
Obrońco nienarodzonych, 
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, 
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży, 
Dobry Samarytaninie dla cierpiących, 
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, 
Głosicielu prawdy o godności człowieka, 
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, 
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata, 
Uosobienie pracowitości, 
Zakochany w krzyżu Chrystusa, 
Przykładnie realizujący powołanie, 
Wytrwały w cierpieniu, 
Wzorze życia i umierania dla Pana, 

Upominający grzeszników, 
Wskazujący drogę błądzącym, 
Przebaczający krzywdzicielom, 
Szanujący przeciwników i prześladowców, 
Rzeczniku i obrońco prześladowanych, 
Wspierający bezrobotnych, 
Zatroskany o bezdomnych, 
Odwiedzający więźniów, 
Umacniający słabych, 
Uczący wszystkich solidarności, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. 

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle. 
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka. 

Módlmy się: 
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz