wtorek, 4 lipca 2017

#61 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (113 i 114)


Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Miłej lektury!Dzisiaj pytania 113 i 114 z rozdziału VI "O Szensztackiej pedagogice".


113. Jak Przymierze Miłości wiąże się z pedagogiką przymierzą?
Przymierze Miłości z MTA, podstawa i centralna rzeczywistość Szensztackiej duchowości, okazało się znakomitym środkiem pomagającym wielu osobom w konkretnym, osobistym zaangażowaniu. Począwszy od Maryi i Sanktuarium, osoby te zdają się łatwiej rozumieć wewnętrzne tajemnice potrzebne do osobistego zaangażowania. Kluczem do pedagogiki przymierza jest docenienie dwóch wielkich prawd:
1.      (Odgórnie) wybraną przez Boga metodą dotarcia do człowieka jest przymierze, czy to przymierze ze Starego Testamentu, Nowe Przymierze Jezusa, czy też nasze osobiste zjednoczenie w Nowe Przymierze poprzez chrzest. Bóg generalnie czyni nas zdolnymi do przymierza z Nim poprzez przyczyny wtórne, czyli poprzez zobowiązania umów zawartych z innymi.
2.       (Od dołu) Człowiek jest stworzony, aby nie żyć w izolacji, ale w relacjach: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam” (Rdz 2,18). Pewne relacje w naszym życiu muszą być wiążące i trwałe, aby w pełni zaspokoić i uformować nas dla wieczności. Pielgrzymka ziemska to podróż doświadczania i wzrostu poprzez ziemskie przymierze, aż do przymierza z Bogiem – historia przymierza.
Opierając się na tych dwóch prawdach, pedagogika przymierza musi zarówno rzucać światło na  obiektywną rzeczywistość przymierza w planie Bożym, jak i znaleźć konkretne sposoby usunięcia przeszkód oraz oferować pozytywne doświadczenia w osobistych relacjach. Powinno to umożliwić osobie wzrastanie we wszystkich obszarach przywiązania i zaangażowania oraz docenienie jego historii, jako historycznego przymierza prowadzącego do Boga. Szensztat oferuje zarówno konkretne przymierze (z MTA), jak i konkretną wspólnotę przymierzam Rodzinę Szensztacką, miejsce, gdzie wielu doświadcza skutków zawarcia przymierza zanim jeszcze podejmie osobiste Przymierze Miłości. Stąd też, szensztacka pedagogika przymierza jest nie tylko po to, by doprowadzić wielu ludzi do zawarcia przymierza Miłości z MTA w Sanktuarium. Służy również torowaniu drogi Kościołowi i światu bardziej zorientowanemu na przymierze, do tego stopnia, że ukazuje skutki życia kierowanego przymierzem w zwykłej codzienności. Wychowawcy, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie innych do jakiegokolwiek przymierza, potrzebują kroków przygotowawczych, obejmujących pedagogikę więzi i pedagogię ruchu. Potrzebnym elementem „ruchu” jest motywacja: przypomnienia (ja bym powiedziała „przypominajki”), że zobowiązanie przymierza, nawet z wymaganym poświęceniem, jest w ostatecznym rozrachunku bardziej satysfakcjonująca aniżeli współczesny brak zaangażowania.
Częścią „więzi” jest osobista historia nie jako „przypadkowa” ale „historia przymierza”, historia z Bogiem. Ostatecznie wiąże się to z wyzwanie podjęcia decyzji: Czy chcę podjąć to konkretne, osobiste Przymierze Miłości? W miarę jak wzrastamy w konkretnym Przymierzu Miłości w Szensztacie, wszystkie nasze przygody w życiu wydają się je ubogacać. Jest to zasadniczy cel, w pedagogicznym ujęciu, Przymierza Miłości. To [Przymierze Miłości] powinno pomóc nam pełniej, owocniej i wierniej żyć w przymierzu z Bogiem, bliźnim, małżonkiem, rodziną, etc.114. W jakim stopniu pedagogika przymierza jest osobista?

Podczas gdy pedagogika przymierza opiera się na pewnych zasadach ogólnych, jest w w ogólnym rozrachunku bardzo osobistą pedagogiką, gdyż celem przymierza jest pociągnięcie nas do radykalnego związku – ze wszystkim co posiadamy i kim jesteśmy. Jest to zdecydowanie zgodne z Przymierzem Miłości z Maryją. Zawarcie każdego przymierza, również w zjednoczeniu z Przymierzem Miłości z 18 października 1914, odzwierciedla wyjątkowość osoby i/lub grupy zawierającej przymierze. Jest to już widoczne w unikalnym podejściu każdej osoby do Przymierza Miłości. Może się to również przejawiać w wyjątkowości każdej modlitwy zawierzenia oraz pieśniach i symbolach przymierza. W ujęciu pedagogicznym, Przymierze Miłości może również być początkiem unikalnej drogi przymierza, prowadzącej do odkrycia przez osobę wartości przymierza w innych relacji kluczowych w życiu danej osoby. Daje to empiryczne podstawy do odwagi, by stać się bardziej konkretnym i osobowym w odniesieniu do świata nadprzyrodzonego: jak w przypadku Przymierza Miłości z Bogiem Ojcem, Chrystusem lub Duchem Świętym. Jak  również daje łaskę i nowe, bardziej solidne podejście do ziemskich relacji, które dał nam Bóg: z małżonkiem, z członkami rodziny czy grupy, z Kościołem. Człowiek może znaleźć tę łaskę w Szensztacie, w którym jest pociągany do kolejnych etapów przymierza z MTA lub o. Kentenichem. Może też on odkryć, że zawarte przez niego przymierze poszukuje wyrazu poprzez miejsce przymierza, na przykład poprzez głęboką miłość do konkretnego Sanktuarium Szensztackiego czy też do Domowego Sanktuarium.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz