wtorek, 25 lipca 2017

#64 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (119 i 120)


Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Miłej lektury!Dzisiaj pytania 119 i 120  z rozdziału VI "O Szensztackiej pedagogice".119. Czy można mówić o „pedagogice wolności”?
Jak już wspomniano wcześniej(patrz pytanie 97), wolność jest jednym z fundamentów pedagogiki szensztackiej. Wśród pięciu gwiazd przewodnich (patrz pytanie 99) wyraża się szczególnie w pedagogice zaufania i pedagogice ideału.
W pedagogice zaufania kultywuje się głęboki szacunek dla wolności innych, powierzonych mojej opiece. Jest to tym ważniejsze, że w przekonaniu Szensztatu człowiek aby w pełni oddać się Bogu musi być zdolny oddać się w pełni w swojej wolności (niejako z niej rezygnując). Ukazuje się to w pielęgnowaniu ideałów (patrzpytania 121-127), praca nad przyjęciem krzyża i cierpienia w imię wewnętrznej wolności (patrz Pełnomocnictwo in Blanco – 76 i Inscriptio – 77), przezwyciężenie „człowieka masy” i popieraniu możliwości podejmowania i realizowania własnych decyzji. Wolność i zaufanie są również widoczne w związku z rozwojem ducha hojności i wielkoduszności.
Biorąc pod uwagę wolność, prawdziwie szlachetna osoba pragnie więcej dać, aniżeli otrzymała. Szensztat próbuje się odnieść do tego doświadczenia poprzez położenie nacisku nie na to, „co muszę zrobić”, ale na to, „co mogę zrobić”. Jest to zgodne z jedną z słynnych zasad leżących u podstaw duchowości i organizacji Szensztatu: „jak najwięcej wolności (swobody), więzi [organizacyjno-prawnych] tylko tyle ile to konieczne, jak najwięcej pielęgnowania ducha”.
120. Czym jest „edukacja poprzez postawę”?
Oprócz tematyki zaufania i wolności Szensztat kładzie nacisk na „edukację poprzez postawę”. Oznacza to, że Szensztat skłania się raczej do podkreślania nie tyle formy (choć mogą być one ważne) co do Ducha tychże form. Innymi słowy pielęgnowanie postawy jest niezwykle ważne, czy w odniesieniu do takich podstawowych wartości jak wiara, nadzieja, miłość, cierpliwość, lojalność, czystość i  radość, czy też szczególne elementy duchowości szensztackiej, takie jak dziecięctwo Boże (postawa dziecka względem Boga), przymierze miłości z Maryją lub umiłowanie Kościoła. Inne postawy są charakterystycznymi cechami szensztackiego stylu edukacji (nawet więcej niż jednego „programu” edukacyjnego): osobista miłość i zaangażowanie każdego ucznia, dążenie do życia w kontakcie z życiem wewnętrznym drugiego, bezinteresowna służba, okazywanie zaufania; dążenie do wolności i inicjatywy, poszukiwanie Bożej woli, pamiętanie, że jest się narzędziem Boga.
To upodobanie do pielęgnowania postawy przed jedynie przypisanymi formami ujawnia się w sposobie, w jaki Szensztat zachęca swoich członków do modlitwy: nie poprzez podanie serii modlitw (choć istnieje zbiór takowych, patrz pytanie 91), ale poprzez zachęcanie ich do odnalezienia modlitwy i ćwiczeń duchowych, które są najlepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb. Innym przykładem jest Szensztacka praca z rocznymi mottami. Ich celem jest ukierunkowanie w danym roku życia w Ruchu, przypominając o podstawowych tematach, postawach i więzach (jak na przykład Sanktuarium). Zazwyczaj pozostawia się wolności każdej grupie lub regionowi aby znalazły sposoby wprowadzenia danego motto w życie. Zaletą tej metody jest angażowanie w pełni wolnej inicjatywy członków i grup. Jednocześnie pomaga tworzyć bardzo elastyczny rodzaj wspólnoty, skupiającej się wokół wspólnego ducha. W sprawach takich jak liturgia, pedagogika postaw podkreśla wagę podstawowych wartości liturgii. W odniesieniu do form liturgicznych, respektowany jest właściwy autorytet Kościoła. Szensztat nie sądzi, że jego głównym udziałem byłoby reformowanie formy liturgii, ale raczej stałe wypełnianie istniejących form w odpowiednim duchu. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz