wtorek, 14 listopada 2017

#81 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (156 i 157)


Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Miłej lektury!Dzisiaj pytania 156 i 157  z rozdziału VII "O Szensztackiej organizacji i strukturze".


156. Kim jest Dyrektor Ruchu?
Dyrektor Ruchu jest głównym koordynatorem Ligii i Ruchu Pielgrzymkowego na poziomie krajowym (lub regionalnym). Jest on Księdzem Szensztackim, mianowanym przez Prezydium Krajowe, który kieruje Komitetem Centralnym oraz biurem, które nadzoruje centralną inspirację raz koordynuje działalność Ruchu. Jego głównym zadaniem jest wsparcie, inspirowanie, nadzór i koordynowanie działalności Ligii i Ruchu Pielgrzymkowego. On mianuje moderatorów i ściśle z nimi współpracuje, aby wspierać rozwój i funkcjonowanie Ruchu.
W sprawach dotyczących Ruchu Szensztackiego na szczeblu krajowym zazwyczaj jest rolą Dyrektora Ruchu aby koordynować debatę i pomagać Ruchowi we właściwym rozpoznaniu woli Boga. Jest on również łącznikiem pomiędzy Ruchem a Kościołem na szczeblu krajowym, jak również definiuje poziom zaangażowania Szensztatu w regionalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatywach katolickich.
157. Czym jest Krajowe (lub Regionalne) Prezydium?
 Krajowe Prezydium jest formalnym organem, który zwołuje konsultacje i, w razie konieczności, podejmuje decyzje w sprawie spraw o kluczowym znaczeniu dla całej Rodziny Szensztackiej (czyli ruchu, Federacji i Instytutów) na poziomie krajowym. W przypadku dużych państw takich jak Brazylia czy Stany Zjednoczone, bardziej praktycznym jest podzielenie kraju na regiony i stworzenie Prezydiów Regionalnych w każdym z nich. Zakres obowiązków Prezydium uwzględnia: powołanie Dyrektora Ruchu, określenie kryteriów budowy nowych Sanktuariów filialnych oraz komunikacja z Prezydium Generalnym.
Prezydium krajowe składa się z przełożonych świeckich instytutów obecnych w kraju, a także krajowych kierowników różnych związków Federacji. Dyrektor Ruchu uczestniczy w Prezydium Narodowym jako przedstawiciel Ligi i Pielgrzymów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz