wtorek, 17 stycznia 2017

#51 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (144, 145 i 146)


Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Samej książki (jeszcze) nie posiadam, dlatego odpowiedzi opieram o wiadomości ze strony Schoenstatt Movement of San Antonio.

Dzisiaj pytania 144, 145 i 146 z rozdziału VII "O Szensztackiej organizacji i strukturze".

144. Jakie formy członkostwa występują w Lidze?
Każdy należący do Ligii jest najpierw jako członek stowarzyszony a następnie jako pełnoprawny członek. Członek stowarzyszony zawarł swoje Przymierze Miłości. Zostali przyjęci przez władze Ligii jako chętni i zdolni do wypełnienia podstawowych zobowiązań:
  • sporadyczny apostolat,
  • gólne zainteresowanie i wzrost w Szensztackiej duchowości

Kontakt ze wspólnota Ligii, zwyczajnie poprzez udział w działalności grupy i przynajmniej w jednym wydarzeniu ligowym w roku
Członkowie wychodzą z rangi członków stowarzyszonych kiedy czują, że zostali wezwani do głębszego wejścia w Ligę. Po odpowiednim czasie wzrostu w Szensztacie zostają zaakceptowani poprzez „deklarację członkowską”. Deklaracja ta jest początkiem dalszego wzrostu w Przymierzu Miłości. Członkowie podejmują większe zobowiązania w Lidze i w zasadzie stanowią szkielet  działalności kierowniczej Ligii. Ich zobowiązaniami są:
  • Stały apostolat w zgodzie ze swoim stanem (powołaniem)
  • Stałe dążenie do świętości poprzez wykorzystanie narzędzi wychowawczych właściwych dla Ruchu: Ideał Osobisty, Rachunek Szczegółowy, Duchowy Porządek Dnia w pisemną kontrolą oraz comiesięcznym raportem, o ile możliwe u stałego spowiednika
  • Aktywne uczestnictwo w Lidze: jeśli to możliwe w grupie Szensztackiej, w działaniach organizowanych przez diecezjalny oddział Ligii.


145. Jak działa Liga? 
Zarówno członkowie zwykli, jak i członkowie stowarzyszeni Ligii są tego samego stanu i należą do tej samej grupy społecznej, tworząc wspólnie lokalną grupę Ligii. Zazwyczaj jest ona założona na poziomie diecezjalnym. Lokalna grupa Ligii ma regularne spotkania liderów koordynujących inicjatywy apostolskie, powstanie nowych grup, rekolekcje i inne wydarzenia. Kiedy wystarczająca liczba osób złoży akt poświęcenia to formuje się krąg. Jego celem jest radzenie sobie z konkretnymi potrzebami członków oraz opracowanie sposobów pomocy członkom stowarzyszonym.
146. Czym jest Szensztacka Młodzież Męska i Żeńska?
 Dwie specjalne formy Ligii to Szensztacka Młodzież Męska i Szensztacka Młodzież Żeńska, każda jest niezależną organizacją z własnym przewodnikiem i zwyczajami. Ponieważ podlega ciągłemu  rozwojowi i transformacji, organizacja i metody grup młodzieżowych różnią się od tych w innych grupach Ligii.
Szensztacka Młodzież Męska (założona w 1914) oferuje zajęcia dla grup i chłopców w każdym wieku. W Stanach Zjednoczonych jest zorganizowana według grup wiekowych: 6-9 latków należą do "Rycerzy Jezusa i Maryi" (Knights of Jesus and Mary), chłopcy w wieku 10 lat i starsi należą do "Chłopców Szensztackich" (Schoenstatt Boys), często ze szczególnymi aktywnościami dla chłopców w wieku liealnym. Mężczyźni w wieku akademickim (18 lat i starsi) zakładają własne odgałęzienia Szensztackiej Młodzieży Męskiej. Młodzież Męska w innych krajach ma stosunkowo podobny charakter, róznią się często nazwą i podziałem grup wg struktury wiekowej.
Szensztacka Młodzież Żeńska (założona 1931) organizuje grupy i aktywności dla dziewczynek w każdym wieku. Najmłodsze grupy (przedszkole i uczennice do klasy 3) są nazywane "Małymi Koronami” (Little Crowns), dziewczęta w klasach od 4 do 8 są nazywane „Apostołami Maryi” (Marian Apostels). Istnieje specjalna grupa licealna, posiadająca własne cele; co kumuluje się w stworzeniu "Akceptacja poświęcenia". Młode kobiety w wieku akademickim (18 i więcej) mają swój własną grupę działającą w "zaangażowanie młodzieży". Struktura ta jest zasadniczo taka sama w innych krajach.
Zapraszam na stronę Szensztackiej Młodzieży w Polsce :) 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz