wtorek, 9 sierpnia 2016

#28 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (69)

Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Samej książki (jeszcze) nie posiadam, dlatego odpowiedzi opieram o wiadomości ze strony Schoenstatt Movement of San Antonio.

Dzisiaj odpowiem na pytanie nr 69 z IV rozdziału - O Przymierzu Miłości 69. W jaki sposób Przymierze Miłości wiąże się z życiem Szensztackim?
O. Kentenich mówił o Szensztacie jako ruchu idei, życia i łaski. Przymierze Miłości wiąże się z  Szensztatem na każdym z tych trzech poziomów. 
W sferze idei, inspiruje spójny świat myśli i daje impuls do studiowania Bożego Przymierza, poświęcenia Maryi i kategorie do zrozumienia żywego doświadczenia wiary. W sferze życia, kształtuje zewnętrzne i wewnętrzne cechy tego, czym jest i co robi Szensztat. W sferze łaski, jest źródłem, z którego płyną łaski, nie tylko dla jego członków, ale dla całego Kościoła. Relacja pomiędzy Przymierzem Miłości a życiem Szensztackim jest taka, jak pomiędzy Chrztem Św. a życiem Chrześcijańskim. Jest to trwający całe życie proces dynamicznego rozwoju sił witalnych, zapoczątkowany przez działanie Ducha Świętego i realizowany dzięki współpracy ludzkich instrumentów. Jego źródłem jest ognisko Boskości, które zakorzenia się i wzrasta.
Gdy wzrasta, rozwija unikalną tożsamość i dotyka wszystkich aspektów życia, zarówno fizycznego, jak i nadprzyrodzonego. Idee te odgrywają ważną rolę w rozwoju tego życiowego procesu, jednak (w przeciwieństwie do ideologii czy filozofii) nie są głównym źródłem jego witalności. Leży ona znacznie głębiej, w samej istocie człowieka, który jest całkowicie przeniknięty i ożywiany działalnością Boga objawiającą się w jego życiu.Relacja pomiędzy Przymierzem Miłości a życiem Szensztackim, jako ruchem widoczna jest w jego historii, który w istocie jest historią rozwoju Przymierza Miłości, Jest ona również widoczna w życiu każdego członka, który złożył Przymierze Miłości; to osobiste przymierze wzbogaca zarówno jednostkę, jak i całą społeczność. Jest to również widoczne w życiu każdej z grup i społeczności, z których każda tworzy swoisty dialog miłości i życia pomiędzy Przymierzem a Ruchem, jako całość oraz wyróżniające się życie określonej grupy członków. Przymierze Miłości kształtuje Szensztat na wiele sposobów. Kształtuje jego organizację i strukturę, kładąc szczególny nacisk na bycie rodziną Maryi przy Sanktuarium, tworząc w ten sposób społeczność konfederacyjną, czyli „rodzinę rodzin” szukającej swojej jedności w Przymierzu z MTA. Kształtuje jego duchowość i pedagogię, skutkującą w zorientowanym na przymierzu podejściu do wiary, nadziei i miłości oraz edukacji.
Przymierze ma również wpływ na zrozumienie oraz rolę Sanktuarium jako Miejsca Łaski, gdyż nie wynika ono z objawienia czy wizji (prowadzące do podkreślenia niezwykłego zjawiska), ale z obustronnej relacji między ziemskimi i niebiańskimi partnerami (kładąc akcent na zwyczajne drogi uświęcenia oraz jedności działania Boga i naszej współpracy).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz