czwartek, 16 maja 2013

What do you desire?

Niektórzy narzekali, że nic nowego nie pojawiło się na blogu...
Dla nich i dla wszystkich zainteresowanych dalszymi przygodami Erasmusa dobra wiadomość, post za 5 minut zacznie się pisać :)
Ale za nim o BIG Trip...
Po dwóch egzaminach czas dać chwilę wytchnienia umysłowi zanim bedzie musiał pochłonąć kolejną porcję wiedzy... Dlatego przejrzałam tablicę facebookową i przypadkiem trafiłam na posta Agatki, najpierw go zignorowałam, ale coś mnie tknęło i obejrzałam. Zainspirował mnie do tego posta.
---

Some complained that nothing new had appeared on the blog ...
For them, and for anyone interested in the next adventures of my Erasmus life good news: new post in "5 minutes"
But before the BIG Trip ...
After two exams time to give some break for my brain before another portion of the knowledge... So I looked on Facebook wall and I saw post from Agatka, first I ignored it, but something struck me and I watched.
 It inspired me to write this post.
Where am I going? I asked myself after watching it.


Dokąd zmierzam? To pytanie zadałam sobie po obejrzeniu filmiku.
A oto i on, co prawda po angielsku, ale można zrozumieć:
And here is the video:


Czy naprawdę nasze społeczeństwo jest aż tak bardzo ukierunkowane na pieniądze? Czasem mnie to przeraża, jak wielu młodych ludzi coraz częściej wszystko przelicza na złotówki czy euro. To smutne, musimy sobie uświadomić, że są ważniejsze wartości. Bo kiedy mamy odpowiedni kręgosłup wszystko znajdzie swoje miejsce i będziemy szczęśliwi z życia jakie mamy. 

Ale wracając do filmu... Zmusił mnie do myślenia czego ja chcę od życia... trochę trudne to pytanie - w końcu "Egzamin z życia" to najtrudniejszy test jaki trzeba nam zdać. Nikt nigdy nie mówił, że będzie łatwo i z górki. To co łatwo przychodzi, łatwo utracić.
Dlatego moje zadanie na weekend - znaleźć mój cel i odpowiedzieć na pytanie: What is my desire? - Czego pragnę? 

Później pozostanie już tylko realizacja :)

A teraz czas napisać posta o Semana Santa w Sevilli :)

--

Is our society focus so much on money? Sometimes it scares me how many young people are counting everything for euro. It's sad, we have to realize that there are more important values. Because when we have the right spine other things find their place and we will be happy with the life we have.

But back to the movie ... He forced me to think about what I want from my life ... it's a difficult question - after all, "Exam of Life" is the most difficult test we need to pass. No one ever said it would be easy. What comes easily, easily goes away.
So my task for the weekend - to find my destiny my goal and answer the question: What is my desire?

Later remain just doing this :)

Now it's time to write a post about Semana Santa in Seville :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz