sobota, 20 kwietnia 2013

LAS FALLAS!!!

Jeśli zaglądałeś tu ostatnio i zamykałeś okno rozczarowany brakiem nowych informacji - przepraszam... Czasem dopada mnie taki brak weny, który kompletnie bezpodstawnie sprawia, że nawet kiedy chcę nie mogę otworzyć okna "nowy post" na blogu, po prostu mnie to przerasta. Ale dziś zebrałam się w sobie i w końcu postanowiłam zamieścić trochę nowości. Powoli... Wszystko po kolei.
---
If you looked here recently and shut the window disappointed by the lack of new information - sorry ... Sometimes gets me lack of inspiration, which means that even if I wanted to I can not write anything... But today, gathered himself, and finally decided to post some news. Slowly ... Everything in order.


Na początek Fallas czyli dlaczego Hiszpanii lubią ogień.
At the beginning of the Fallas means why Spain like fire.

Z czym to się je?
What the hell is it?
Fallas de Valencia lub Fiesta de Las Fallas - 15 - 19 marca (i trochę wcześniej)
                                                                           15 - 19 March (and a little earlier)
Początki tego święta są bardzo odległe, sięgają aż XVI wieku. Kojarzą mi się z naszymi obchodami "palenia Judasza" w Wielką Środę, ponieważ korzenie oba wydarzenia mają te same - celem było pozbycie się zbędnych rzeczy, niepotrzebnych w domu, odszukanych gdzieś podczas wiosennych porządków.
Hiszpanie robili ogniska aby uczcić nadejście wiosny, również cieśle czcili swego patrona św. Józefa, którego wspomnienie jest 19 marca paląc odpadki z warsztatu. Chcąc trochę urozmaicić formę ogniska tworzyli konstrukcje i przedziwne formy z tych wszystkich rzeczy. Z biegiem lat konstrukcje nabierały coraz ciekawszych kształtów. Obecnie wykonywane są z drewna i styropianu. Przedstawiać mogą dosłownie wszystko od postaci z ulubionych bajek aż po karykatury króla Hiszpanii.
Fiesta w całym mieście zaczyna się już pod koniec lutego kiedy to ustawiane są Fallas - czyli te ogromne drewniano - styropianowe konstrukcje. Odbywają się również pokazy sztucznych ogni i Mascleta (ale o tym później).
---

The origins of this holiday are very distant date back to the sixteenth century. Valencian carpenters used planks of wood called Parots Their candles to hang on during the winter, as these were needed to popup light for the carpenters to work by. With the coming of the spring, they were no longer Necessary, so they were burned. It was connected with the celebration of the festival of Saint Joseph, the patron saint of carpenters.
In order to diversify fires formed structures and strangest forms of all those things. Over the years, gained more and more interesting structures shapes. Currently, are made of wood and polystyrene. Present can literally everything on the characters from favorite fairy tales to the caricature of the king of Spain.
Fiesta in the city starts in late February when the Fallas are set - that is, those huge timber - Styrofoam structures. Also take place Fireworks shows and Mascletà (but more on that later).Co dzieje się w mieście?
What's happening in town?


Ostatnie 5 dni czyli 15-19 marca to najważniejsze dni, które kończą się "wielkim ogniskiem". Setki tysięcy ludzi przyjeżdżają z całej Hiszpanii i całego świata, żeby zobaczyć ten spektakl i trochę się zabawić. Kiedy wyszłam z budynku dworca kolejowego zaniemówiłam - tyle ludzi to ja tylko na juwenaliach widziałam. 
Ale po kolei. 

Corrida - czas Fallas to jeden z dwóch okresów w Walencji, kiedy można zobaczyć najlepszych Toreadorów stających na arenie oko w oko z groźnymi bykami.

---


Last 5 days or 15-19 March is the most important days that end with a "big fire". Hundreds of thousands of people come from all over Spain and the world, to see the show and have some fun. When I came out of the station building was speechless - so many people that I only saw Juwenalia.
But at a time.

Corrida - time of Fallas is one of the two periods in Valencia, when you can see the best Toreador becoming the arena to face dangerous bulls.

Ponieważ jestem przeciwniczką tych pokazów nie chciałam iść na Corridę, jednak zamieszczam tutaj filmik, który ktoś wrzucił na youtube
---
Since I am an opponent of the shows I did not want to go to the bullfight, but I put here the video that someone threw on youtube
 

Plaza de Torros

La Mascletà - pokaz petard i fajerwerków codziennie o 14 na placu przy Ratuszu - Plaza del Ayuntamiento. Ogromny huk, takie jest pierwsze wrażenie. Będąc blisko lepiej oglądać pokaz z otwartymi ustami, żeby wyrównać ciśnienie po obu stronach błony bębenkowej - to nie żart! Szyby w oknach i cała ziemia drży. Całość można poczuć we własnym ciele. Ale wrażenia są niezapomniane. Jednego tylko nie mogę pojąć, jak rodzice mogą zabierać swoje małe pociechy - kilku miesięczne, jeszcze w wózkach maleństwa, które tak naprawdę nic nie rozumieją z tego co się dzieje. 
---
La mascletà - firecrackers and fireworks show every day at 14 in the Town Hall square - Plaza del Ayuntamiento. A huge rumble, this is the first impression. Being close to better watch the show with an open mouth to equalize the pressure on both sides of the eardrum - this is not a joke! The glass in the windows, and the whole earth trembles. Everything you can feel in your body. But the experience is unforgettable. One thing I can not understand: how parents can take their little kids - even babies in trolleys, which really do not understand anything of what was going on.Bo podczas tego nie chodzi o efekt wizualnych, chodzi o doznania czuciowe i słuchowe podobne do słuchania koncertu, którego hałas i intensywność wzrasta z minuty na minutę. W czasie pokazu trwającego około 5-6 minut otrzymujesz dawkę ponad 120 decybeli!
---
Because while this is not about the visual effect, comes to sensory and auditory experience similar to listening to a concert, the noise and the intensity increases minute by minute. During the show lasting about 5-6 minutes you get a dose of more than 120 decibels!La Ofrenda de flores - czyli religijna i bardzo kolorowa część obchodów. 17 i 18 marca na Placu NMP - Plaza de la Mare de Déu.
---
La Ofrenda de flores - the religious and very colorful part of the celebration. 17 and March 18 at St. Mary's Square - Plaza de la Mare de Déu.Przez  całe popołudnie i wieczór przez dwa dni (łącznie 20 godzin) odświętnie ubrani Falleras i Falleros przechodzą ulicami miasta aby ofiarować bukiety kwiatów Patronce Walencji - Najświętszej Maryi Pannie - la Virgen de los Desamparados. Tradycja ta trwa już ponad 70 lat. 
---
Throughout the afternoon and evening for two days (20 hours total) Falleras and Falleros pass through the city streets to give bouquets of flowers patroness of Valencia - the Virgin Mary - la Virgen de los Desamparados. This tradition has been going on for over 70 years.
Maleństwa wyglądają cudnie w swoich strojach
Duzi i mali - często całe rodziny


W tym roku 103.122 Falleras i Falleros złożyło 158 53,014 bukietów i koszów "Mare de Déu" przy akompaniamencie muzyki granej przez orkiestry.
---
This year, 103,122 Falleras and Falleros gave 158 53.014 bouquets and baskets to "Mare de Déu" to the accompaniment of music played by the orchestra.Suknie są przepiękne, z ciekawości sprawdziłam cenę... Nie powie, że nawet jak dla mnie to "trochę" drogie. Pięknie zdobione, ze wszystkimi ozdobami do włosów mogą kosztować nawet 10.000 euro!!!
---
Dresses are beautiful. Out of curiosity, I checked the price ... I have to say it's a "little" expensive. Beautifully decorated, with all the trimmings for hair can cost up to  € 10,000!Iluminación - co prawda to nie typowa tradycja las Fallas (jeszcze) ale każda tradycja musi mieć swój początek. Można poczuć się prawie jak przed Bożym Narodzeniem. Dwie ulice Cuba i Puerto Rico zmieniają się w rozświetlone tysiącami żaróweczek w postaci masywnej konstrukcji okrywającej ulicę. 
Kiedy zajdzie słońce odbywa się pokaz - światełka tańczą w rytm muzyki :) To trzeba zobaczyć.
---

Iluminación - although this is not the typical tradition of las Fallas (yet), but every tradition has to have a beginning. You feel almost like Christmas. Two streets of Cuba and Puerto Rico change over thousands of bulbs lit up in the form of a massive structure covering the street.
When the sun goes down is a show - lights dance to the music :) This is a must see.Castillos de fuegos artificiales - od 15 do 19 marca, o północy każdej nocy odbywa się pokaz sztucznych ognii. Najlepszy pokaz jest 18/19 marca, który warto obejrzeć z mostu na rzece Turia. 
Noc ta zwana "La Nit del Foc" (Noche del Fuego) jest niesamowita, dlaczego? 
Pokaz, który się dobywa trwa około 20 minut, w czasie których "tysiące kilogramów proszku" wystrzelonych jest w niebo. Mój najlepszy pokaz sztucznych ogni w życiu...
---
Castillos de Fuegos artificiales - from 15 to 19 March at midnight every night is fireworks ognii. The best show is on 18/19 of March, which should see from the bridge over the River Turia.
Night is called "La Nit del Foc" (Noche del Fuego) is amazing, why?
Show, which draws up takes about 20 minutes, during which "one thousand kilograms of powder" is fired into the sky. The best show I've ever seen...

No i na koniec jako wisienka na torcie - La Cremà
W noc 19 marca palone są piękne, kolorowe Fallas, widowisko jest niesamowite. Stojąc w pierwszym rzędzie efekt jest jeszcze lepszy - gorąc jaki czuje się na policzkach jest niewyobrażalny. 
Całe Falla jest dokładnie przygotowane do spalenia - obłożone materiałem łatwopalnym, otoczone petardami, nad bezpieczeństwem czuwają strażacy, którzy dla bezpieczeństwa polewają ściany budynków wodą aby nie nagrzały się zbyt mocno...
Najpierw palone są mniejsze Fallas - tzw. Fallas Infatiles (czyli małe Falals) palone są około 22.00
---

And, finally, the cherry on the cake - la creme
On the night of March 19 are burned beautiful, colorful Fallas, the spectacle is amazing. Standing in the first line is even better -the heat on your cheeks is unimaginable.
Whole Falla is well prepared for burning - covered with flammable material, surrounded by firecrackers, the firefighters take care of the surrounding buildings by spraying, so they don't warm up too much ...
First burned smaller Fallas - called. Fallas Infatiles approximately 22.00Po północy zaczyna się prawdziwe widowisko - duże Fallas stają w ogniu...
---
After midnight, the real show begins - large Fallas are on fire ...
pilni strażacy ustalają ostatnie rzeczy

a małpka spokojnie pali shishe 
nawet przygotowania były wykonywane bez pośpiechu - ach ta Hiszpania

żeby mieć dobre miejsce czekałyśmy ponad godzinę na swojej pozycji

ostatnie zdjęcia

oglądałam Fallas, które zajęło pierwsze miejsce :) 

żegnajcie setki tysięcy euro!!!!

Wszystko zaczyna się od fajerwerków

a później płonie już wszystkopo około 20 minutach show zakończone...


W całym mieście słychać dźwięki muzyki i zabawy, alkohol leje się strumieniami, a ludzie są szczęśliwi... Na każdym kroku można się natknąć na jakiś koncert albo pokaz... Niesamowite przeżycie :)
---
Throughout the city, you can hear the sounds of music and fun, and people are happy ... At every step you will come across a concert or show ... Amazing experience :)


Choć może Was to zszokować kilkulatki bawiące się petardami nie są widokiem nadzwyczajnym. Widziałam czterolatkę, która rzucała petardy podawane jej przez ojca - gdzie odpowiedzialność rodzicielska? LUDZIE!!!
---
It may shock you that small children playing with firecrackers but it's nothing extraordinary here. I saw the four-year, which threw firecrackers given her by her father - where is the parental responsibility? PEOPLE!

szalone parady po ulicach 
muzyka latynoska, przy której mieszkańcy tańczą na ulicy - prawie jak na Kubie

konkurs na najlepsze przebranie...

udział bez ograniczeń wiekowych

uliczni performerzy też przykuwali uwagę


 paella

To był długi post, ale chciałam naświetlić Wam czym jest Fallas, a tego nie da się opisać w 3 zdaniach. 

Na koniec Miasto w ogniu - czyli Valencia w noc 19/20 marca z lotu ptaka 
---

It was a long post, but I wanted to show you what the Fallas is, and that cannot be described in three sentences.

At the end of the city on fire - or Valencia on the night of 19/20 march with bird's eye view

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz