wtorek, 8 maja 2018

#106 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (199)


Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Miłej lektury!Dzisiaj ostatnie pytanie - 199 z  VIII (ostatniego rozdziału książki) "O Historii Szensztatu".
199. Czy Papież Jan Paweł II powiedział cokolwiek na temat Szensztatu?
Papież Jan Paweł II przy wielorakich okazjach mówił o Szensztacie. Najważniejszą z nich była specjalna audiencja Rodziny Szensztackiej w Rzymie z okazji 100. urodzin o. Kentenicha 20 września 1985 roku. Powiedział wtedy:
Pragniecie, by ta pielgrzymka do centrum katolickiego chrześcijaństwa i do domu wspólnego Ojca stała się punktem kulminacyjnym obchodów setnej rocznicy urodzin waszego założyciela, ojca Józefa Kentenicha (…).
Zjechaliście się z wielu krajów, aby podziękować za dar, którego Bóg udzielił wam w osobie ojca Kentenicha. Przez żywą pamięć o jego osobie i jego misji chcieliście odnowić swego ducha, aby nieść dalej i głosić jego duchowy testament; aby coraz bardziej stawać się duchową rodziną, która żyje mocą charyzmatu, jaki leżał u podstaw jej założenia, i przez to urzeczywistnia swoje posłannictwo w służbie Kościoła i świata (…).
Jesteście powołani do tego, by uczestniczyć w łasce, jaką otrzymał wasz założyciel, i by ją ofiarować całemu Kościołowi. Charyzmat założycieli okazuje się bowiem pochodzącym od Ducha Świętego doświadczeniem, które zostało przekazane uczniom, aby według niego żyli, aby go strzegli, aby je pogłębiali i stale rozwijali — we wspólnocie i dla dobra Kościoła, który przecież sam żyje i wzrasta dzięki przybierającej coraz to nowe formy wierności wobec swego boskiego Założyciela.
W ramach tego, pochodzącego od Ducha doświadczenia, z którego powstał wasz Ruch, centralne miejsce zajmuje przymierze miłości, które Założyciel i pierwsze pokolenie Ruchu zawarli z Matką Boża w sanktuarium w Schonstatt; 18 października 1914 roku. Jeśli będziecie wiernie i wielkodusznie kształtować swoje życie w oparciu o to przymierze, zrealizujecie w pełni, swe chrześcijańskie powołanie (…).
Prawdziwa pobożność maryjna rodzi głęboką i płodną miłość do Kościoła. Świadectwo tej prawdzie daje życie waszego Założyciela. Właśnie ta miłość do Kościoła przyprowadziła was dzisiaj na to spotkanie z następcą Piotra, abyście mogli odnowić przyrzeczenie, które wasz Założyciel złożył moim poprzednikom, Piusowi XII i Pawłowi VI. W ten sposób dajecie wyraz swej gotowości do pełnienia wymagań Ewangelii przez uświęcenie dnia powszedniego. Zobowiązujecie się współdziałać w budowaniu nowego ładu społecznego, który odpowiadałby Duchowi Chrystusowemu, Deklarujecie gotowość przyczyniania się, tam, gdzie, żyjecie, do realizacji Soboru Watykańskiego II. I wreszcie pragniecie uczynić wszystko, co możliwe, by każda ustanowiona z woli Boga władza w Kościele była uznawana i uważana za duchowe ojcostwo.
Z radością i wdzięcznością przyjmuję odnowienie tego przyrzeczenia i proszę was: użyjcie wszystkich swoich sił, aby te wzniosłe cele stawały się coraz bardziej rzeczywistością! Przyłączając się do waszej modlitwy, proszę dla was o potrzebne do tego łaski (…).
Zjednoczeni ze wszystkimi apostolskimi siłami Kościoła i włączeni lojalnie w swoje Kościoły lokalne, dbajcie o to, abyście stali się tymi ludźmi i wspólnotami, którzy i które reprezentują i głoszą ducha Vaticanum II (II Soboru Watykańskiego)!
Wierność duchowi Soboru Watykańskiego II każe nam skierować wzrok ku ogromnym zadaniom, które stawia problem ewangelizacji świata kultury. Znajdujemy się w okresie przemian, u progu nowego etapu historii (…).
Zachęcam was więc do podwojenia wysiłków, byście wszędzie tam, gdzie Opatrzność was postawiła, byli narzędziami Boga w ewangelizacji kultury waszych poszczególnych narodów dzisiaj i w przyszłości. Realizacja tego zadania wymagać będzie od was wytrwałości w codziennej walce o nowego człowieka oraz wysiłku w stałym dążeniu do synowskiego dialogu z Bogiem, Panem historii, w bacznym wypatrywaniu znaków czasu tak, jak o to modliliście się podczas przygotowania do tych jubileuszowych uroczystości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz