wtorek, 17 kwietnia 2018

#102 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (194 i 195)

Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Miłej lektury!Dzisiaj pytania 194 i 195  VIII (ostatniego rozdziału książki) "O Historii Szensztatu".
194. Jakie obietnice złożył o. Kentenich wobec Kościoła?
Zobacz Jan Paweł II: Audiencja dla Ruchu Szensztackiego 1985; encyklika Lumen gentiium 28, 37 (biskupi, duchowieństwo, świeccy w rodzinie Bożej)
Istnieją trzy momenty w życiu o. Kentenicha, w których złożył uroczyste przysięgi względem wysokich władz Kościoła łącząc swoje dzieło ze stanowiskiem Kościoła. Dwie zostały złożone urzędującym w danym czasie Papieżom, a jedna biskupowi.
1. Misja instytutów świeckich. 14 marca 1947 roku o. Kentenich miał audiencję u papieża Piusa XII w Rzymie. Zaledwie sześć tygodni wcześniej, Pius XII ogłosił Konstytucję Apostolską Provida Mater Ecclesia. Był to historyczny dokument, tworzący zupełnie nową formę życia konsekrowanego w Kościele - instytuty świeckie (konsekrowanie świeccy pracujących w świecie). To pasowało do własnej koncepcji o. Kentenicha o nowym rodzaju wspólnoty w Szensztacie i podziękował Piusowi XII za ustanowienie nowych przepisów. Obiecał papieżowi Piusowi XII, że Szensztat pomoże dopilnować, aby ta nowa forma wspólnoty przyczyniła się do uzdrowienia Chrześcijańskiego porządku społecznego naszych czasów.
2. Kościół jako Boża rodzina. 16 listopada 1965 roku w Rzymie, z okazji swoich 80 urodzin o. Kentenich skierował swoją drugą obietnicę, do biskupa Josepha Höffnera z Münster, Niemcy. Z tej okazji, biskup Höffner formalnie przyjął o. Kentenicha do swojej diecezji, w ramach powrotu założyciela na koniec wygnania (patrz pytanie 18). O. Kentenich wykorzystał tę okazję do złożenia obietnicy nie tylko związanej z jego posłuszeństwem wobec swojego nowego biskupa, ale również że Szensztat dołoży wszelkich starań, aby stworzyć ducha rodziny, w którym każda jednostka i diecezja, księża i świeccy utworzą Kościół jako prawdziwa rodzina Boża. Centralną częścią tej obietnicy dotyczyło wsparcia biskupa w byciu prawdziwym ojcem dla jego owczarni, w całym bogactwie tego, czym ojcostwo znaczy dla Szensztatu. Za tą obietnicą kryje się wizja Kościoła budowanego nie tylko na zewnętrznych strukturach władz, ale na duchu i spójności, która pochodzi z miłości i solidarności z misją Kościoła.
3. Misja Kościoła w erze po-Soborowej (po Vaticanum II). W dniu 22 grudnia 1965 roku, o. Kentenich został przyjęty przez papieża Pawła VI na krótkiej audiencji prywatnej. Paweł VI przygotował tekst, w którym wyraził on osobiste podziękowanie dla o. Kentenich i potwierdził jego rewalidację. Przy tej okazji o. Kentenich złożył w zamian następującą obietnicę: "W imieniu Rodziny Szensztackiej, serdecznie dziękuję za  wsparcie i działanie, którymi obdarzyłeś Szensztat w niezwykłym stopniu, ale również za moją osobistą rewalidację. W dowód wdzięczności za wszystko, co Wasza Świątobliwość zrobił, chcemy pilnie pracować, aby pomóc zrealizować wyjątkową misję posoborowego Kościoła naszych współczesnych czasów. A wszystko to pod patronatem Matki Kościoła". Jak podkreślił o. Kentenich kilka dni później, kiedy wrócił do Niemiec, zadaniem Szensztatu jest aktywnie przyczyniać się do realizacji tego, czym jest misja Kościoła podjęta podczas Soboru Watykańskiego II.

195. Jakie są główne wydarzenia w okresie 1965 – 1968?
Lata 1965 do 1968 naznaczyły się końcowym okresem intensywnej pracy o. Kentenicha umacniające jego dzieło i nadające właściwy kurs ery po-Soborowej (po II Soborze Watykańskim).  Najważniejsze z nich to:
  • 1966 (02 czerwca): W imieniu Rodziny Szensztackiej o. Kentenich oficjalnie nadaje tytuł „Zwyciężczyni” MTA („Matka Trzykroć Przedziwna i Zwycięska Królowa z Szensztat”)
  • 1967 (16 lipca): o. Kentenich sprawia, że ​​jego jedyną wizytę w Dachau po jego wydaniu w 1945 roku (25-ty Jubileusz powstania Braci Maryi i rodzina pracy)
  • 1968 (7 stycznia): Zakończenie formowania Instytutu Rodziny
  • 1968 (9 czerwca): Biskup Trewiru - bp Stein konsekruje Kościół Adoracji na Górze Szensztat (później staje miejscem spoczynku o. Kentenicha)
  • 1968 (15 września): Śmierć o. Kentenich (patrz pytanie 196).

Duch tego okresu najlepiej uchwycony został w motto, które o. Kentenich wypowiedział do Niemieckiej Rodziny Szensztackiej z okazji 82. Dnia Katolików Niemieckich w Essen w dniu 7 września 1968 roku:
"Z Maryją, pełni nadziei i radości, pewni zwycięstwa, wkraczamy w najnowsze czasy!”


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz