wtorek, 27 marca 2018

#99 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (188 i 189)


Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Miłej lektury!Dzisiaj pytania 188 i 189  VIII (ostatniego rozdziału książki) "O Historii Szensztatu".188. Czym są “ przyczyny wtórne” i dlaczego tak ważny jest 31. Maja?
Zobacz KKK 306-308.
Przyczyny wtórne to wszyscy stworzeni ludzie, rzeczy i siły natury, określane jako „przyczyny” ponieważ pomagają one kształtować świat i historię. Jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego:
„Bóg jest niezależnym Władcą swego zamysłu. W jego realizacji posługuje się jednak współudziałem stworzeń. […] Bóg daje więc swoim stworzeniom nie tylko istnienie, lecz także godność samodzielnego działania, bycia przyczynami i zasadami wzajemnie dla siebie oraz współdziałania w ten sposób w wypełnianiu Jego zamysłu” (nr. 306).
Przyczyny są „wtórne” ponieważ zostały stworzone przez Boga, Pierwszą Przyczynę, nie umniejsza to jednak prawdziwej wolności, którą Bóg obdarzył niektóre ze swoich stworzeń, w tym człowieka.
Misja 31 maja uwydatnia znaczenie przestrzegania i obrony roli przyczyn wtórnych w Bożym planie. Znaczenie to staje się szczególnie wyraźne w pozycjach Maryi, Sanktuarium, o. Kentenicha i nas samych jako narzędzi Boga.

 • Maryja jest narzędziem Boga, której unikalna umiejętność przyciągania nas do Chrystusa, dodaje ciepła i głębi doświadczenia chrześcijańskiego. Część misji z dnia 31 maja stanowi obrona jej wkładu przed licznymi atakami, nawet wewnątrz Kościoła, od tych, którzy czują, że utrudnia drogę do Chrystusa, gdy jest dokładnie odwrotnie.
 • Sanktuarium jest narzędziem Boga, które pomaga duszy wytworzyć korzenie w rzeczywistości Jego przymierza poprzez fizycznie istniejące miejsce, które wypełnione jest znaczeniem posiadania i życia żywą relacją w przymierzu z niebiańskim partnerem, w tym przypadku Maryją. Ta lokalna więź jest broniona przez 31 maja jako ważny most między naturą a łaską.
 • O. Kentenich wzrastał być narzędziem, dzięki któremu wiele osób zaczęło doświadczać prawdziwej i osobistej miłości Boga Ojca. Efekt jaki miał on na zmianę życia osób był czasem tak zdumiewający, że jego przeciwnicy zaczęli piętnować to jako "sugestia" lub "kult jednostki". To było głównym aspektem kontrowersji wokół 31 maja, co doprowadziło do decyzji o badaniu przez Kościół. Badanie wykazało, że jego rola jako narzędzia Boga nie była spowodowana sugestią czy egoizmem, lecz prawdziwą umiejętnością bycia przejrzystym na ojcowską troskę Boga.
 • My sami. My też jesteśmy powołani, aby być odbiciem Boga. Nawiasem mówiąc żyjemy jako narzędzia Boga, możemy zamanifestować obecność Chrystusa, Maryi i Boga Ojca światu wokół nas. W rzeczywistości, jest to ważna cecha Szensztackiego narzędzia duchowości (patrz pytanie 87).

189. Jakie były główne wydarzenia w latach 1949-1965?
Głównymi wydarzeniami po 31 maja 1949 roku, było dokładne testowanie przez Kościół Szensztatu i o. Kentenicha, włączając w to wygnanie o. Kentenicha w latach 1951-1965 (patrz pytanie 190). Tutaj przedstawionych jest kilka najważniejszych wydarzeń:
 • 1950: John Pozzobon rozpoczyna swój apostolat odwiedzania rodzin wraz z pielgrzymującą MTA (patrz pytanie 66)
 • 1951: Święte Oficjum w Rzymie rozpoczyna wizytacje apostolskie w Ruchu Szensztackim. Po kilku miesiącach badań, Święte Oficjum podejmuje decyzję o usunięciu o. Kentenicha ze wszystkich pozycji władz i wyasygnowaniu go na czas nieokreślony do Stanów Zjednoczonych.
 • 1952 (21 czerwca): o. Kentenich przyjeża do Milwaukee, Wisconsin; gdzie mieszka w centrum prowincjalnym Pallotynów pod wezwaniem Świętego Krzyża, aż do 1965 roku.
 • 1953 (20 czerwca): Poświęcenie Sanktuarium Szensztackiego w Madison, najstarszego Sanktuarium Szensztackiego w Stanach Zjednoczonych.
 • 1953 (Sierpień): Wizytacja apostolska zostaje zawarta, a papież Pius XII daje Szensztatowi nihil obstat (został potwierdzony jako dzieło Kościoła). Założyciel jednak, musi pozostać w odseparowaniu od swojego dzieła.
 • 1954: Wyjątkowy Rok Maryjny ustanowiony przez papieża Piusa XII. 18 października, 40 rocznica Szensztatu, jest również poświęcenia nowego Sanktuarium Szensztackiego w parafii Świętego Krzyża w Milwaukee.
 • 1959 (Wielkanoc): o. Kentenich podejmuje cotygodniowe zobowiązanie przewodnictwa Mszy i wyspowiadania Niemieckich Katolików w Milwaukee, centrum aktywności, z tym związanego, staje się Kościół Św. Michała.
 • 1959 (18 października): Poświęcenie Sanktuarium Szensztackiego w Lamar, Texas (u wybrzeży  Zatoki Meksykańskiej niedaleko Rockport).
 • 1960 (8 lipca): o. Kentenich celebruje Złoty Jubileusz swoich święceń kapłańskich.
 • Boże Narodzenie 1960: Krzyż Jedności zostaje przedstawiony MTA w Sanktuarium w Bellavista, Chile (patrz pytanie 192).
 • 1962-63: Rozpoczęcie prądu domowego sanktuarium (patrz pytanie 62)
 • 1964 (17 października): Poświęcenie Sanktuarium Szensztackiego w nowym Międzynarodowym Centrum w Waukesha (w zachodniej części Milwaukee), poświęcenie odbywa się w wigilię 50. rocznicy Szensztatu.
 • 1964 (18 października): Złoty Jubileusz Szensztatu. W czasie obchodów w Szensztacie, Niemcy, ogłoszone zostaje, że papież Paweł VI zarządził oddzielenie Szensztat od Księży Pallotynów. To sprawiło konieczność utworzenia nowej wspólnoty Ojców Szensztackich (wykonane w 1965 roku).
 • 1965 (Lipiec): Rozpoczęcie prądu sanktuarium serca (patrz pytanie 64).
 • 1965 (13 września): o. Kentenich zostaje wezwany do Rzymu


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz