niedziela, 30 czerwca 2013

Wakacje

Co prawda studentów obowiązują trochę inne zasady jednak jutro, można powiedzieć, zaczynają się wakacje - 3 miesiące, które postanawiam wykorzystać na realizację celów z mojej listy i na samorozwój w celu osiągnięcia założeń które podejmę. 
--
It is true that academic year has different rules, but tomorrow, you can tell holiday starts - three months to take advantage of goals I decide to achive and the self-development.


Przede wszystkim codzienne ćwiczenia czy to Zumba czy Ewka czy Tiffany czy jakikolwiek inny rodzaj aktywności fizycznej - godzina dziennie codziennie może wpłynąć tylko i wyłącznie pozytywnie na moje ciało. 
--
First of all I decided to have everyday workout it doesn't matter if it's Zumba, Ewa or Tiffany any physical activity is good - an hour a day every day can give only a positive effect on my body.


W końcu jestem na tyle zmotywowana, że zapał nie opadnie - przynajmniej mam taką nadzieję. Koniec siedzenia przed komputerem, koniec z popołudniowymi drzemkami, zamiast tego ćwiczenia, jogging, czy po prostu spacer. Kolejne dwa tygodnie upłyną mi jeszcze pod znakiem nauki do obrony jednak umysł potrzebuje odpoczynku dlatego godzina sportu dziennie wpłynie na mnie pozytywnie. Wierzę, że mogę to zrobić i zrobię to! 

Lista zadań na kolejne dni: 
1. Uzupełnić bloga - zaległości sięgają 2 miesięcy !!! o_O
2. Doprowadzić pokój do stanu używalności - po remoncie panuje tam ogromny bałagan
3. Zdać egzaminy, zamknąć sprawę Erasmusa
4. OBRONIĆ INŻYNIERA - liczę na wsparcie w postaci trzymania kciuków ;)
5. Okazać trochę miłości mojemu psiakowi - spacerować, wyczesać - niech się 'dziecko' cieszy
6. Medytacje - mam nadzieję, że ogarniemy się z Mają

Lista krótka ale bardzo wymagająca. Tak więc do roboty - dziś blog ;)

--
In the end I was so motivated that enthusiasm won't drop quickly - at least I hope so. End of the seat in front of a computer, end of the afternoon nap - instead exercises, jogging or just a walk. The next two weeks still have to study, however, the brain needs to rest so one hour of sport per day will affect me positively. I believe I can do it and do it!


List of goals for the next days:
1. Update my blog - I have a two-month backlog! o_O
2. Bring peace to a usable condition - after repairs where there is a huge mess
3. Pass the exams, to close the case of Erasmus
4. Get my Engineer Title! - I'm counting on the support in the form of keeping fingers crossed ;)
5. Show some love to my dog - walk with him, comb him
6. Meditation - I hope we manage it with Maja.

The list is short but very demanding. So let's work - now blog;)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz