wtorek, 9 stycznia 2018

#88 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (169 i 170)


Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Miłej lektury!Dzisiaj pytania 169 i 170 z VIII (ostatniego rozdziału książki) "O Historii Szensztatu".169. Czym jest “Paralela Schönstatt-Ingolstadt”?
W 1595 roku, jezuicki ojciec Jacob Rem SJ(1546-1618) stworzył Katolicką organizację młodzieżową nazwaną „Colloquium Marianum” (Kongragacja Mariańska). Celem Kongregacji było zachęcenie najbardziej zaangażowanych członków Solidacji Mariańskiejw jezuickiej szkole w Ingolstadt, w Niemczech, do głębokiej miłości do Maryi, wyjątkowej pracy apostolskiej i ciągłego wzrostu w świętości. Kongregacja rozkwitła do tego stopnia, że wielu ówczesnych świeckich i katolickich liderów Centralnej Europy przeszło przez jej struktury. W rezultacie całe regiony, które mogły przejść na protestant, znalazły się pod kierownictwem nowego pokolenia zaangażowanych katolickich księży i świeckich.
O. Kentenich natknął się na książkę o o. Rem i Colloquium w 1915 r., której treść przedstawił całej Solidacji Szensztackiej (patrzy pytanie 13). Tam właśnie pokolenie założycielskie Szensztatu odnalazło żywy przykład tego, co pragnęli osiągnąć. Rozpoczęli wyrażać swoją misję i pragnienie zdobycia świata dla Chrystusa poprzez Maryję „Paralelę Ingolstadt-Schoenstatt”. O. Kentenich użył takiego sformułowania w przemowie do chłopców 30 maja 1915: „Co by się stało gdyby Ingolstadt z przeszłości stało się Vallendar czasów współczesnych? [...] Vallendar powinien prawdziwie stać się drugim Ingolstadt [...] Nasze Sanktuarium musi być, na podobieństwo Ingolstadt, punktem wyjścia”.
Dwa trwałe elementy tej parareli to:
1) wybór tytułu Maryi jako Matki Trzykroć Przedziwnej (tytuł użyty w Ingolstadt) (patrz pytanie 13) i
2) małe panele u dołu ramy otaczającej obraz MTA w Prasanktuarium.
Napis na panelach głosi: "Ingolstadt 1914, Schönstatt 1919" co odnosi się do faktu, że w pierwszych latach istnienia Szensztatu, najlepszym sposobem upublicznienia swoich aspiracji było nawiązanie do historycznego modelu z Ingolstadt.. Po tym okresie Szensztat stał się samodzielnym Ruchem (patrz pytanie 173) i mógł otwarcie mówić o swojej misji Maryjnej transformacji świata w Chrystusie.


170. Jakie były inne centralne wydarzenia ery założenia (1914-1919)?
Inne centralne wydarzenia z czasów założycielskich obejmują:
  • 1915: Podarowanie wizerunku Maryi, który został umieszczony w Sanktuarium i otrzymał tytuł "Matka Trzykroć Przedziwna" (patrzpytanie 13).
  • 1916: „dodatkowy akt założycielski", w którym o. Kentenich stwierdził, że było to również pragnienie Boga, aby Szensztat włączył w swoją misję misję św. Wincentego Pallottiego (patrz pytanie 37). Istotą tej misji, jak widział to Ojciec, była kontynuacja „Światowej Konfederacji Apostolskiej" przewidzianej przez Pallottiego (patrz pytanie 36)
  • 1916: założenie „Zewnętrznej Organizacji” dla członków, którzy zostali wcieleni do wojska. Krok ten jest pozwolił również na rozprzestrzenienie się Szensztatu wśród studentów, którzy nie należeli do Niższego Seminarium w Szensztat. Zewnętrzna Organizacja przygotowałaa drogę do ostatecznego powstania Szensztatu jako Ruchu w 1919 roku.
  • 1918: Śmierć sługi Bożego Josepha Englinga na froncie koło Cambrai 4 października. Jego śmierć, w połączeniu z całkowitą ofiarą swego życia dla MTA dla Jej misji w dniu 31 maja 1918 roku, dała młodemu ruchowi pierwsze wyjątkowe świadectwo i kandydata do kanonizacji. W trakcie jak Ruch się rozwijał, jego biografia i wpisy w pamiętniku pomogły kolejnym pokoleniom wyrazić i zrozumieć, to, co odkryli w Szensztacie, było tak nowe i życiodajne.
Więcej informacji o s.B. Józefie Englingu znajdziecie TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz