wtorek, 6 marca 2018

#96 200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego (183 i 184)


Jak co wtorek publikuję odpowiedzi na pytania dotyczące Ruchu Szensztackiego, oparte na książce o. Niehausa "200 pytań na temat Ruchu Szensztackiego". Miłej lektury!Dzisiaj pytania 183 i 184 z VIII (ostatniego rozdziału książki) "O Historii Szensztatu".
183. Jakie były najważniejsze owoce okresu w Dachau?
Przykład wiary. O. Kentenich spędził 3 lata w obozie koncentracyjnym w Dachau (1942-45), również wielu innych członków Szensztatu zostało aresztowanych i więzionych przez nazistów. Wybitnymi wśród nich byli bł. Karol Leisner (wyświęcony w Dachau, zmarł w 1945 roku, beatyfikowany w 1996 roku), O. Franz Reinisch (ścięty w 1942 roku za odmowę złożenia przysięgi na wierność Hitlerowi) i O. Albert Else (zmarł w Dachau w 1942 roku). Odważny świadek tych i wielu innych członków Szensztatu, w tym generacji Ver sacrum (Świętej Wiosny) seminarzystów i kapłanów, inspirowałby nowy zapał w przyszłych pokoleniach.
Rozwój wgłąb i wszerz. W przeciwieństwie do zamierzonych celów nazistów Szensztat nie zanikł w okresie przebywania o. Kentenicha w Dachau, ale był w stanie wzrastać w głębi i liczbie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Dachau. Podstawowym wzrostem w głąb stało się utrwalenie ducha Pełnomocninctwa in Blanco i Inscriptio. Wzrost liczebności był widoczny w założonych Dziełach: Szensztackich Braci Maryi i Dzieła Rodziny przez o. Kentenicha w Dachau w dniu 16 lipca 1942 roku oraz proklamacja "Międzynarodowego Szensztatu" w Dachau w dniu 18 października 1944. Ten ostatni był bezpośrednim owocem wzrostu Szensztatu wśród wielu nie-niemieckich księży w obozie koncentracyjnym. Wyrazem tego całościowego wzrostu stał się "Trzeci Akt Założycielski" (patrz pytanie 184).
Istota pracy literackiej. Również wbrew wszelkim oczekiwaniom, o. Kentenich mógł skomponować ważne dzieła literackie w niekorzystnych warunkach Dachau. Są one od tamtych czasów ważnymi pozycjami biblioteki Szensztackiej. Najważniejszymi są dzieło Marian Instrument Pobożność i modlitwy, które zostały zebrane po wojnie do standardowego modlitewnika Himmelwärts (patrz pytanie 185).
Pierwsze sanktuarium filialne. Okres Dachau, wraz z odcięciem zagranicznych placówek od Niemiec, doprowadziły także do budowy pierwszej repliki sanktuarium w Nueva Helvetia, Urugwaju (patrz pytanie 60).
 
Sanktuarium w Nueva Helvetia, źródło: Strona Szensztatu w Urugwaju

184. Czym jest Trzeci Akt Założycielski?
Jesienią 1944, wiele grup Szensztackich przebywających w Dachau dochodzili do pewnej dojrzałości, zwłaszcza w dwóch kręgach przywódczych, znanych jako „Kręgi Narzędzi”. Ich relacje z o. Kentenichem doprowadziły do serii trzech przemówień, które miały tak wielkie znaczenie, że zostały one później nazwane "Trzecim Aktem Założycielskim".
Te trzy przemówienia, zostały wygłoszone na ulicach obozu Dachau w niekorzystnych warunkach. Główne tematy można określić w następujący sposób:

  • 24 września: cztery podstawowe postawy Międzynarodowego Szensztatu - duch wspólnoty, duch założycielski, duch przywódczy i duch narzędzia.
  • 18 października: oficjalna proklamacja Międzynarodowego Szensztatu oraz wzajemne zaangażowania Szensztatu i pallotynów odpowiednich dla nich celów.
  • 8 grudnia: cztery wymiary Przymierza Miłości (patrz pytanie75), które ogarnia całego człowieka i osiąga swoją doskonałość. Najszerszym spektrum Przymierza Miłości z MTA są określone poprzez pracę narzędzi Bożych do rozszerzenia Jego planu zbawienia na cały wszechświat.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz